betulo

[ BOTANIKO] G. (Betula el betulacoj) de falfoliaj arboj k arbustoj ĝenerale kun neputrema ligno ĉarpente uzata k kun trunkoŝelo konsistanta el pluraj, facile disigeblaj, membranecaj tavoloj; 35 sp-oj el la N hemisfero, pluraj kultivataj por ornamo aŭ ligno, kelkaj medicine uzataj.
betulo

betulo


Iel rilatitaj:

BOTANIKO alnx arbustx arbx lignx ĉarpentx