rulo

*rul/o

 1. Pli-malpli longa objekto cilindroforma: rulo da paperoj (Z); rulo por platigi paston; rulo de skribmaŝino; (f) tio (drinkado kaj kartludado) estas du ruloj, sur kiuj oni ne povas bone stari (Z).
 1. Forta ondego, kiun maro turne puŝas al la bardo.
  hulo.
 1. (ark.) = cilindro.
 • *ruli (tr)
  1. Movi en iu direkto objekton, turnadante ĝin ĉirkaŭ ĝia akso: ruli barelon en kelon, dehakitan arbotrunkon per leviloj; kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos (X); la infanoj rulis neĝbulon laŭ la strato; la rivero rulas ŝtonojn; renversinte la pladeton, ili rulis ĝin sur la planko (B); ruli globeton inter siaj fingroj; la infano ekridis de ĝojo, rulis sin sur la tero (Z); (analoge) ruladi la okulojn (ĉiudirekte).
   giri, rotacii, ŝlifi, turni, volvi.
  1. Estigi movon, kiu donas la impreson de rulado: la maro rulis pezajn ondegojn sur la bordon (Z); la tritikaj kampoj rulis ondojn de oro; la vento rulas la nebulon, la kamenfumon.
  1. Eligi sonon kun vibra reeĥa efekto: ruli versojn; ruli la rojn; la orgeno rulis sub la volboj majestajn tonojn; vane la granda urbo ruladis malsupre siajn obtuzajn bruojn (Z); (f) (grandan) agon tra generacioj kaj landaj la buŝo de l' poetoj pligrandigante rulas (Z); (abs) sub rulanta krakego (Z) (de la tondro).
  1. [KOMPUTIKO] Plenumigi komputilan programon: uzanto rulas programon en komputilo per la mastrumilo; la kapablo de programo ruliĝi per diversaj komputiloj; rultempa eraro.
   lanci, munti.
 • rulado
  1. Ago de tiu, kiu rulas: Sizifa rulado de ŝtono; rulado de tamburoj (Z); oni aŭdas la lastajn ruladojn de la tondro.
  1. [MUZIKO] Gamo rapide kantata sur unu sama silabo.
 • rulaĵo
  Io rulita, i.a.:
  1. [KUIRARTO] Vianda aŭ fiŝa tranĉaĵo, aŭ brasika folio rulita kaj garnita (per farĉo ks): vegetara rulo.
  1. [KUIRARTO] Kuka pasto, rulita kaj garnita per konfitaĵo.
  1. (fm) Mane kunvolvita aŭ kunrulita cigaredo kun fumebla substanco: marihuana, haŝisa rulaĵo; mi vidis ŝin [...] kun botelo aŭ rulaĵo inter la fingroj (JC).
 • ruligi
  Fari, ke iu ruliĝu sur radoj: al la veturigistoj mi donados po rublo, ke ili ruligu min kiel kortegan kurieron (Z).
 • ruliĝi
  1. Moviĝi, turniĝante ĉirkaŭ sia akso: feraj reloj, sur kiuj ruliĝis la radoj (Z); la pizoj ruliĝis sur la teron (Z); la grandaj moneroj ruliĝis sur la planko (Z); la globeto ruliĝis en fendon; ha, vi denove ruliĝadis sur la lito! (Z); (f) rado de doloro kaj de ĝojo en mia kor' ruliĝas (mi estas jen en doloro, jen en ĝojo).
  1. Antaŭeniĝi pere de la ruliĝado de subportantaj radoj: la veturilo ruliĝis tre rapide (Z); veturiloj ruliĝadis brue tra la stratoj (B); la ruliĝanta grandega veturilo (Z).
  1. Veturi per radveturilo: ni ruliĝos la tutan tagon; nun la vojo estas pli bona, kaj ni povos ruliĝi pli rapide.
  1. Antaŭeniĝi per onda movo: tie, kie Rejno ruliĝas antaŭen kiel unu sola longa ondo (Z); tie, kie nun la maro ruliĝas sur la sablan grundon (Z); ondego ruliĝis trans la buspriton (Z); la mara nebulo ruliĝadis super la akvo (Z).
  1. [ŜIPOJ] Transverse balanciĝadi, alterne suprenigante babordon kaj tribordon: la boato, ne plu obeante la rudron, komencis forte ruliĝi.
   tangi.
  1. [AVIADO] Ricevi angulan moviĝon ĉirkaŭ la longakso.
 • ruliĝado
  Serio de la movoj, vibroj ktp de io ruliĝanta: la erikejo aspektis alloga kaj invitanta al ruliĝado (Z); la ruliĝado de ŝipo estas pli ĝena kaj danĝera, ol la tangado; ŝi aŭdis la ruliĝadon de la maro okcidente (Z).
 • rulilo
  Malgranda rado, per kiu oni povas rulŝovi pezan objekton: ruliloj de brakseĝo, de movebla stovo.
 • rulujo
  Parto de lagro, en kiu ruliĝas globetoj aŭ ruloj.
 • rulumi (tr)
  1. Volvi 1.
  1. Volvi skribrulaĵon de unu bastono al alia por legi ĝin.
  1. [KOMPUTIKO] Movi (tekston) sur komputila ekrano por rigardi tekston, kiu estas tro granda por la ekrano aŭ por la fenestro: rulumi tekston tra longa dosiero.
   foliumi.
 • alruliĝi
  Alproksimiĝi, ruliĝante: la ondoj alruliĝis sur la sablon; veni hejmen en kaleŝo, alruliĝi tiel al ia najbaro! (Z).
 • deruli
  Movi de iu loko, rulante: kiu derulos por ni la ŝtonon de la enirejo de la tombo? (N); tiam oni deruladis la ŝtonon de sur la aperturo kaj trinkigadis la ŝafojn (X); la peza ŝtono, kiu kuŝis sur lia kapo, senbrue deruliĝis (Z); sur ŝia vango deruliĝis pezaj larmoj (Z).
 • ekruliĝi
  Komenci ruliĝi: la kaleŝo ekruliĝis for (Z); ĉevalojn ili havas ĉi tie tre bonajn, ni tiel bonege ekruliĝus! (Z).
 • elruliĝi
  Eliri ruliĝante: ĉiuj kvin pizoj elruliĝis en la lumon de la suno (Z); nuboj da fumo elruliĝis el la fenestroj de la brulanta domo.
 • forruli
  Forigi, rulante: nebulo, kiun la vento forrulis (Z).
 • kunruli
  Ruli objekton ĉirkaŭ ĝi mem: kunruli mapon, tapiŝon; la ĉielo kunruliĝis kiel skribrulaĵo (X).
  volvi.
 • kunrul (ad)o
  [KOMPUTIKO] Samtempa plenumo de pluraj programoj per la samaj komputaj rimedoj: kunrulaj algoritmoj.
  tempopartigo, paralelismo.
 • preterruliĝi
  Veturi per radveturilo preter io: li preterruliĝis en sia ĉaro.
 • transruliĝi
  Ruliĝante, transiri: la Norda Maro povus transruliĝi super ili, kaj ili tamen restus starantaj (Z).
 • draŝrulo
  Peza rulo, uzata por draŝi: kiel draŝrulo ĝi (krokodilo) kuŝas sur la ŝlimo (X).
 • falruliĝi
  Falante, ruliĝi ĉirkaŭ si mem: li falruliĝis de branĉo al branĉo.
 • folirulozo
  [AGRIKULTURO] Virusmalsano de terpomo.
 • gladruli
  Kalandri.
 • hakruleto
  [KUIRARTO] Malgranda rulo el hakita manĝaĵo, precipe viando, spicita kaj rostita: Balkana, orienta hakruleto; hakruleta bulko.
 • inkrulo
  Rulo por ŝmiri paperfolion per inko.
 • plenruliĝo
  [AVIADO] Kompleta turniĝo de aviadilo ĉirkaŭ sia longakso.
 • printemporulo
  [KUIRARTO] E-Azia entreo, konsistanta el pastorulo farĉita per hakitaj legomoj, mungidoj kaj foje kokaĵo: Sajgona printemporulo.
 • skribrulaĵo
  Rulo el ia materialo, sur kiu estas skribita teksto: oni trovis unu skribrulaĵon, en kiu estis skribita [...] (X); la skribrulaĵoj de la Morta Maro.
 • ŝoserulilo
  Peza cilindro el metalo, uzata por premi ŝoseon.
 • teksorulo
  Longa cilindro de teksmaŝino, ĉirkaŭ kiu oni muntas la varpon.
  rulo

  agrikulturo kuko pasto rotacio turni

  Bildvortaro


  123-72 : rulringego; ringorado; homrado
  123-73 : manrungo
  123-74 : ringomanilo
  123-75 : piedrungo
  123-76 -83 : rultabulado
  123-76 : rultabulisto
  123-77 : rultabulo
  123-78 : tabulnazo
  123-79 : tabulkalkano
  123-80 : tabulo
  123-81 : aksoj
  123-82 : radetoj; ruliloj
  123-83 : duontubo

  Iel rilatitaj:

  agrikulturx anastatikx flux irx kukx kulturx litx mantelx pastx pilkx plenx portx rotacix seĝx skribx tabulx tempx tranĉx turnx veturx volvx ŝtonx