tubo

*tub/o

 1. Longa kava cilindroforma diversmateria ilo, servanta por plej diversaj uzoj: plumba, kaŭĉuka, vitra tubo; tubo de pipo, de trumpeto, de pafilo, de kanono (paftubo); velditaj tuboj; tuboj de orgeno, de mikroskopo; kamentubo; gastubo aŭ ellastubo; tubo de boto; tubo de dentopasto.
 1. [ANATOMIO] Nomo de diversaj organismaj tiaformaj partoj: aŭda, orela, utera tubo; digesta tubo (SIN. nutrokanalo); kapilara tubo.
 1. a) [BOTANIKO] Malsupra tubforma parto de kuniĝpetala korolo aŭ de kuniĝsepala kaliko.

b) [BOTANIKO] ĉiu el la tubformaj konsistigaj elementoj de la himenio de iuj ombrelfungoj, ekz. boleto.
tubofungoj.
 1. [ELEKTRO] [FIZIKO] elektronika aranĝaĵo (ne plu aktuala), en kiu kondukto okazas tra vakuo aŭ gasa medio interne de vazo, nepenetrebla por gasoj: efluva tubo (vakua aŭ gasplenigita ampolo kun elektrodoj, en kiu la aplikata elektra tensio malŝargiĝas), katodradia tubo (elektronfaska tubo, en kiu la fasko povas esti koncentrata ĝis malgranda kversekca areo kaj variigata laŭ loko kaj intenso sur surfaco, sur kiu ĝi montras figuron aŭ videblan aŭ alimaniere detekteblan). SIN. elektrona tubo.
  ekrano 4, 5, monitoro 4.
 • aŭda tubo
  [ANATOMIO] Tubo, kiu kunligas la antaŭon de la timpano al la rinofaringo. SIN. orela tubo, tubo de Eŭstakio, otosalpingo.
 • elektrona tubo
  [ELEKTRO] Tubo 4.
 • floema, kribra tubo
  [BOTANIKO] Konduka tubforma elemento de floemo.
  vaskulo.
 • orela tubo
  [ANATOMIO] Aŭda tubo.
 • utera tubo
  ĉiu el la du duktoj inter la du ovarioj kaj la utero. SIN. salpingo.
 • tuba
  Rilata al tubo: tubaj perturboj.
 • tubi (tr)
  [MEDICINO] Enkonduki tubon en organisman kavaĵon: laringa, stomaka tubado.
 • tubaro
  Tuto de la tuboj en aparato, maŝino, banĉambro, domo, fabriko ks.
 • tubara
  Formita el tubaro: tubara skafaldo, ponto; tubara kaldrono.
 • tubeto
  Malgranda tubo; tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo (Z). [VIDU] tubetodentuloj.
 • tubingo
  1. ĉia aperturo, destinita ricevi ekstremon de tubo.
  1. Portilo de tubo.
   soklo.
 • tubisto
  1. Laboristo, kiu kunigas la tubojn en maŝino, instalaĵo ks.
  1. Pli racia nomo de plumbisto.
 • tubizi
  Provizi, ŝirmi per tubaro: tubizi ŝakton.
 • tubforma
  Havanta la formon de tubo: tubforma kanalo, fungo.
 • mikrotubeto
  [BIOLOGIO] ĉiu el la fadenformaj, proteinaj tubetoj de la eŭkariota ĉelo, kiuj konsistigas parton de ĝia skeleto kaj ofte rolas ankaŭ en giaj moviĝoj.
  mikrofibreto, mikrofilamento.
 • nanotubo
  [KEMIO] (kn) Longa tubforma, kelknanometrojn diametra karbonmolekulo, simila al tre streĉita fulereno.
 • dutuba
  [ARMEOJ] Havanta du paralelajn, paftubojn: dutuba fusilo.
 • aertubo
  Kaŭĉuka tuba ringo, provizita per valvo kaj rolanta kiel aerujo en la plej simplaj pneŭmatikoj.
  bendo, radrondo.
 • agordotubo
  Eta instrumento fajfiloforma, donanta la tonon A.
 • ampoltubo
  [KEMIO] Tubo kun ventroforma larĝiĝo.
 • bildotubo
  [TELEKOMUNIKOJ] Tubo en televida ricevilo, en kiu la ricevita bildo estas videbligata pere de katodaj radioj.
 • drentubo = drenilo.
 • ellastubo
  Tubo, fiksita ĉe la malsupro de aŭtomobilo, kaj servanta por ellasi la gasojn, rezultantajn el la brulo de la karburaĵo.
 • elektrontubo
  Tubo 4.
 • fumtubo
  [TEKNIKOJ] Tubo, tra kiu eligas la fumo de fajro ks.
 • genutubo
  Genuforma tubo servanta por kunigi du tubojn, kies aksoj estas ortaj unu al la alia.
 • *kamentubo
  Tubo, el masonaĵo aŭ metalo, tra kiu la fumo eligas el ĉambro: mallumaj kamentuboj starantaj super la tegmentoj (Z); grimpi tra kamentubo (Z); [GEOLOGIO] kamentubo de vulkano.
 • *kamentubisto
  Homo, kies metio estas skrappurigi la kamentubojn: malgranda kamentubisto staris kun sia ŝtupetaro (Z).
 • lumtubo
  Elektra lumigilo, funkcianta ĝenerale laŭ malŝarga principo.
 • niveltubo
  Tubo, konektita kun rezervujo kaj adaptita ekstere de ĝi, servanta por indiki la nivelon.
 • paroltubo
  1. Longa tubo, kiu servis por paroli inter diversaj partoj de domo, antaŭ la uzado de la telefono.
  1. Konusforma tubo, por aŭdigi la voĉon pli malproksime, ekz. inter boatoj.
 • pluvtubo
  [ARKITEKTURO] Vertikala tubo, fiksita ĉe muro de domo kaj direktanta la pluvakvon ekz. el tegmenta pluvkanaleto al trotuara defluilo aŭ al kloako.
  fluilo, pluvkanaleto.
 • provtubo
  [KEMIO] Tubforma vazeto ordinare el vitro, en kiu oni provas reakciojn ĉe likvoj aŭ gasoj.
 • serpenttubo
  Serpentoforma tubo de distililo, en kiu kondensiĝas la vaporo de la distilata substanco.
 • spermotubetoj
  [ANATOMIO] (tubuli seminiferi recti) Tubetoj, kiuj en la testiko kolektas kaj transportas la spermatozoojn.
 • suĉtubo
  Sifono.
 • malŝargotubo
  [FIZIKO] Duelektroda tubo, plenigita per diluita gaso, en kiu okazas malŝargo de jonoj aŭ elektronoj.
 • vomtubo
  [ARKITEKTURO] Mallonga tubo, kiu elverŝas la pluvakvon de la tegmenta pluvkanaleto rekte al la grundo.
  gargojlo.

  tubo


  forno. kameno.

  Bildvortaro

  279 : Instalisto


  279-01 : gas- kaj akvoinstalisto
  279-02 : duobla ŝtupeskalo
  279-03 : sekuriga ĉeno
  279-04 : fermokrano, tubokrano
  279-05 : gasnombrilo
  279-06 : konzolo
  279-07 : ascenda tubo, suprentubo
  279-08 : branĉtubo
  279-09 : konekta tubo
  279-10 : tubosega maŝino
  279-11 : tubostablo
  279-12 -25 : gas- kaj akvoaparatoj
  279-12 -13 : traflua akvovarmigilo
  279-12 : gasa akvovarmigilo
  279-13 : elektra akvovarmigilo
  279-14 : akvopelujo
  279-15 : flosilo
  279-16 : pelvalvo
  279-17 : pelakva tubo
  279-18 : akvo-aldukto
  279-19 : tirbrako, funkciiga brako
  279-20 -24 : radiatoro (de centra hejtado)
  279-21 : radiatora ripo
  279-22 : dutuba sistemo
  279-23 : aldukto, enira dukto
  279-24 : eldukto, elira dukto
  279-25 : gasforno
  279-26 -37 : kranakcesoraĵoj
  279-26 : sifono
  279-27 -29 : akvomiksa krano por lavabo
  279-28 : varmakva kranradeto
  279-29 : malvarmakva kranradeto
  279-30 : eltirebla hosa duŝilo
  279-31 : akvokrano por lavabo
  279-32 : spindelo
  279-33 : ĉapeto
  279-34 : akvokrano
  279-35 : flugila krano
  279-36 : akvokrano kun svingebla elfluilo
  279-37 : akvopelila krano
  279-38 -52 : tubfitingoj
  279-38 : intertubo kun ekstera ŝraŭbaĵo
  279-39 : redukta intertubo
  279-40 : ŝraŭbuma tubarko
  279-41 : redukta intertubo kun interna ŝraŭbaĵo
  279-42 : interŝraŭbitaj pecoj, interŝraŭbaĵo
  279-43 : mufo
  279-44 : T-peco
  279-45 : ŝraŭbuma tubarko kun interna ŝraŭbaĵo
  279-46 : tubarko, arkopeco
  279-47 : T-peco kun elira interna ŝraŭbaĵo
  279-48 : plafona angulpeco
  279-49 : redukta tubarko
  279-50 : krucopeco
  279-51 : angula intertubo kun ekstera ŝraŭbaĵo
  279-52 : angulpeco
  279-53 -57 : tubofiksiloj
  279-53 : fiksobendo, tubfiksa bendo
  279-54 : distanciga fiksobendo
  279-55 : dubelo
  279-56 : tubkateno
  279-57 : distanciga tubkateno
  279-58 -86 : iloj por instalado
  279-58 : izolbendo
  279-59 : bruliltenajlo
  279-60 : tubotenajlo
  279-61 : kombinita tenajlo
  279-62 : ŝovartika tenajlo
  279-63 : plata tenajlo
  279-64 : muftenajlo
  279-65 : rondnaza tenajlo
  279-66 : pinĉtenajlo
  279-67 : helice alĝustigebla boltilo
  279-68 : universala boltilo
  279-69 : ŝraŭbe alĝustigebla boltilo
  279-70 : ŝraŭbilo
  279-71 : trusegilo
  279-72 : metalsegila framo
  279-73 : vostosegilo, trapeza segilo
  279-74 : gaslutilo
  279-75 : lutlampo
  279-76 : lutzinko
  279-77 : ĉizilmartelo
  279-78 : martelo
  279-79 : lodo, bobela vertikalilo
  279-80 : serurista vajco
  279-81 : tubovajco
  279-82 : tubofleksilo
  279-83 : fleksoformo
  279-84 : tubotranĉilo
  279-85 : ŝraŭbaĵilo
  279-86 : ŝraŭbaĵa maŝino

  Iel rilatitaj:

  aerx ajutx alonĝx arterix aŭdx aŭtomobilx bazukx biciklx buretx cerbatanx domx fornx gasx kamenx lignx plumx ĉelx ĉibukx