tegmento

*tegment/o

 1. La supra parto de konstruaĵo, kiu ĝin kovras kaj ŝirmas: unudekliva, dudekliva, tridekliva (same klinita ĉe la antaŭo kaj la du flankoj) tegmento; ebena tegmento (teraso); pajla (Z), kana (Z) tegmento ( [VIDU] ĥato); tegmentego, tegmentvaleto; tegmento kovrita per ardezoj, tegoloj, ŝindoj; urbeto kun ruĝaj tegmentoj sur la malaltaj domoj (Z); la cikonio aŭskultis de sur la tegmento (Z); tra la tabula tegmento de la bakejo faladis gutoj (Z); pli bone estas loĝi sur angulo de tegmento (ebena) ol kun malpacema edzino en komuna domo (X); sur iliaj tegmentoj kaj placoj ĉiuj ĝemkrias (X); kion vi aŭdas en la orelon, tion proklamu sur la tegmentoj (N).
  ĉevrono, firsto, gropo, kupolo, mansardo, patno, truso.
 1. (f) Ies loĝejo: mi ne estas inda, ke vi venu sub mian tegmenton (N); sub ilia gastama tegmento kolektiĝadis [...] (Z).
 1. Io, kio kovras kiel tegmento: tra la tegmento de la branĉoj vidiĝis la steloj; la tegmento de la mondo (Pamiro).
 1. [TEKNIKOJ] Kovra parto de veturilo: malfermebla tegmento de aŭto; tegmento de vagono.
  kapoto, kapuĉo.
 • tegmenta
  Rilata al la tegmento: tegmenta defluilo; tegmenta ĉambro (Z) (subtegmento), fenestro (luko).
 • tegmenti (tr)
  Kovri per tegmento: tegmenti domon per ardezoj; (f) tegmentita (supersignita) litero.
 • tegmentisto
  Homo, kies metio estas kovri domojn per tegmentoj.
 • sentegmenta
  Ne havanta tegmenton: sentegmenta hangaro.
 • *subtegmento
  Loko aŭ ĉambro, kuŝanta senpere sub la tegmento.
  mansardo.
 • groptegmento
  Tegmentantaŭo, same klinita kiel la du flankoj.
 • ŝovtegmento
  Malfermebla tegmento de aŭtomobilo.
 • viziertegmento
  Tegmento kun alero.

  tegmento


  Esprimoj

  Diskrii sur la tegmentoj.
  Hirundo eknestis sub mia tegmento.
  La demando pri literoj tegmentitaj prezentas ne apartan demandon, sed parton de demando ĝenerala (Z).
  La luno arĝentis la tegmentojn, disĵetadis brilon kaj lumon.
  Pli bone estas loĝi sur angulo de tegmento, ol kun malpacema edzino (X).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  ,ebena tegmento, , , , , ,surtegmenta fosto,tegmenta,tegmenteĝo,tegmenti,tegmentisto, ,tegmento, , , ,

  Parto de

  ardezoj
  armaturo
  bitumo
  defluilo
  deklivaĵo
  deklivo
  firsta tegolo
  firsto
  fulmoŝirmilo
  gablo
  gargojlo
  gutujo
  kanaleto
  klapluko
  klintrabo
  kupolo : pli-malpli duonsfera tegmento
  luko
  lumluko
  patno
  pinaklo
  postsubtenilo
  solivo
  tegaĵo
  tegolo
  trabapogilo
  trabaro
  truso
  zinko
  ĉarpentaĵo
  ĉeftrabo
  ĉevrono

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  ardeza
  ebena
  kana
  pajla
  tridekliva
  ŝinda

  alero
  antefikso
  apogeo
  atiko
  baldakeno
  de fundamento ĝis tegmento
  galerio
  gasto
  halo : granda ejo kun tegmento (por bazaro, foiro, sporto.); ĉambrego
  hangaro
  imperialo
  kapoto
  kapuĉo : ŝtofa aŭ leda tegmento de veturilo
  klimakso
  kloako
  kovri , kovrilo
  loĝejo
  mansardo (subtegmento)
  markezo
  nuboplena ĉielo
  plumbo
  portiko
  porĉo
  protekti
  sub la egido de iu
  tavolo
  ventomontrilo
  ŝirmejo

  Ankaŭ vidu:

  kabrioleto , pluvo , domo , hejmo , loĝi

  Bildvortaro


  46-01 : subtegmenta etaĝo; tegmentetaĝo (2-38)
  46-02 : tegmenta tegaĵo
  46-03 : tegmenta luko
  46-04 : skafaldo; paŝtabulo
  46-05 : surtegmenta eskalo
  46-06 : kamentubo
  46-07 : tegmentohoko
  46-08 : tegmentofenestro
  46-09 : neĝretena krado
  46-10 : pluvodefluilo
  46-11 : pluvotubo
  46-12 : tegmenta kornico
  46-13 : firsta subtegment(ej)o
  46-14 : klappordo
  46-15 : klapporda aperturo; klapporda embrazuro
  46-16 : eskalo; ŝtupetaro
  46-17 : eskalfosto
  46-18 : rungo; ŝtupeto
  46-19 : subtegment(ej)o
  46-20 : ligna vando
  46-21 : mansarda pordo
  46-22 : pendseruro
  46-23 : hoko por tolaĵoŝnuro
  46-24 : tolaĵoŝnuro; sekigŝnuro

  274 : Tegmento, lignojuntoj


  274-01 -26 : formoj kaj partoj de tegmentoj
  274-01 : duklina tegmento
  274-02 : firsto
  274-03 : gabla tegmenta kantilevro
  274-04 : gutrando
  274-05 : gablo
  274-06 : pupitra tegmentoluko
  274-07 : unuklina tegmento
  274-08 : tegmenta fenestro
  274-09 : fajroŝirma supermuro
  274-10 -15 : gropa tegmento
  274-11 : gropo
  274-12 : tegmenteĝo, gropeĝo
  274-13 : groptegmenta lukarno*
  274-14 : firstoturo
  274-15 : tegmenta valo
  274-16 : duongropa tegmento
  274-17 : duongropo
  274-18 : mansardo, mansarda tegmento
  274-19 : lukarno* sub mansarda tegmento
  274-20 : ŝeda tegmento
  274-21 : lum-lukaro
  274-22 : piramida tegmento
  274-23 : bovokula lukarno*
  274-24 : konusa tegmento
  274-25 : bulbokupolo
  274-26 : ventomontrilo
  274-27 -83 : lignaj tegmentaj ĉarpentaĵoj (tegmentaj trusoj)
  274-27 : ĉevrona tegmento
  274-28 : ĉevrono
  274-30 : ventoŝtrebo
  274-31 : gutranda klinpeco
  274-32 : ekstera muro
  274-33 : trabokapo
  274-34 : vertobalka tegmento
  274-35 : vertobalko
  274-36 : ĉevrono
  274-37 : duobla vertobalka starbenko
  274-38 : vertobalkoj
  274-39 : patno
  274-40 : fosto
  274-41 : fosta-patna bendo
  274-42 : simpla patna starbenko
  274-43 : firsta patno
  274-44 : baza patno
  274-45 : ĉevronpiedo
  274-46 : duobla patna starbenko
  274-47 : subtegmenta soklo
  274-48 : firsta lato
  274-49 : simpla ĉevronstego
  274-50 : duobla ĉevronstego
  274-51 : meza patno
  274-52 : duobla patna klinbenko
  274-53 : binda trabo
  274-54 : binda trabo
  274-55 : ĉevrono de plena truso
  274-56 : ĉevrono de malplena truso; (interĉevrono)
  274-57 : fosta-patna bendo
  274-58 : ŝtrebo
  274-59 : duobla ĉevronstego
  274-60 : groptegmento kun patnotegmenta ĉarpentaĵo
  274-61 : stucita ĉevrono
  274-62 : gropeĝa ĉevrono
  274-63 : gropa stucita ĉevrono
  274-64 : vala ĉevrono
  274-65 : duobla pendvorko
  274-66 : binda trabo de pendvorko
  274-67 : subapoga trabo
  274-68 : pendofosto
  274-69 : ŝtrebo
  274-70 : disapogilo
  274-71 : vicbalko*
  274-72 : trusa bindoro
  274-73 : suba membro
  274-74 : supra membro
  274-75 : breta almop
  274-76 : patno
  274-77 : ekstera porta muro
  274-78 : ŝtreba truso
  274-79 : suba membro
  274-80 : supra membro
  274-81 : fosto
  274-82 : ŝtrebo
  274-83 : porta surfaco
  274-84 -99 : lignoligoj
  274-84 : simpla tenonumo
  274-85 : forka tenonumo
  274-86 : rekta platumo
  274-87 : rekta hokplatumo
  274-88 : oblikva hokplatumo
  274-89 : hirundvosta transplatumo
  274-90 : simpla mergumo
  274-91 : duobla mergumo
  274-92 : ligna najlo
  274-93 : ligna kejlo
  274-94 : forĝita najlo
  274-95 : dratnajlo
  274-96 : malmolligna kojno
  274-97 : krampo
  274-98 : bolto, ŝraŭbo kun ŝraŭbingo
  274-99 : noda lameno

  275 : Tegmento kaj tegmentisto


  275-001 : tegola tegmento
  275-002 : krona ebentegola kovraĵo interkovra tegaĵo
  275-003 : firsta tegolo
  275-004 : firstobordera tegolo
  275-005 : gutranda tegolo
  275-006 : ebentegolo
  275-007 : aeruma tegolo
  275-008 : gropeĝa tegolo
  275-009 : gropfirsta tegolo
  275-010 : gropo
  275-011 : tegmentvalo
  275-012 : tegmentebena luko
  275-013 : kamentubo
  275-014 : zinklada bordero de kamentubo
  275-015 : hoko por eskalo
  275-016 : hoko por neĝoretenilo
  275-017 : tegola lataro
  275-018 : latdistancigilo
  275-019 : ĉevrono
  275-020 : tegmentista martelo
  275-021 : lathakilo
  275-022 : tegmentista kuvo
  275-023 : kuvohoko
  275-024 : laboraperturo
  275-025 : gablo, pinjono
  275-026 : denta listelo
  275-027 : kontraŭventa tabulo
  275-028 : tegmenta defluilo
  275-029 : pluvotubo
  275-030 : gorĝotubo
  275-031 : tubokrampo
  275-032 : defluila hoko
  275-033 : tegoltranĉilo
  275-034 : skafaldo
  275-035 : ŝirmovando
  275-036 : tegmenta kornico
  275-037 : ekstera muro
  275-038 : ekstera puco*
  275-039 : antaŭmasonaĵo
  275-040 : baza patno
  275-041 : ĉevronpiedo
  275-042 : subgutranda bretaĵo
  275-043 : duobla lato
  275-044 : izolplatoj
  275-045 -60 : tegoloj kaj tegmentaj kovraĵoj
  275-045 : ebentegola splitkovraĵo
  275-046 : ebentegolo
  275-047 : firsta tegolvico
  275-048 : splito
  275-049 : gutranda tegolvico
  275-050 : krona ebentegola kovraĵo
  275-051 : tegolhoko
  275-052 : firstotegolo
  275-053 : S-tegola kovraĵo
  275-054 : S-tegolo
  275-055 : mortera ŝtopaĵo
  275-056 -58 : kovraĵo
  275-057 : kaliptero*
  275-058 : imbrico*
  275-059 : foldotegolo
  275-060 : dufolda tegolo
  275-061 -89 : ardeza tegmento
  275-061 : tegmenta bretaĵo
  275-062 : bituma kartono
  275-063 : tegmenta eskalo
  275-064 : eskalkuniga hoko
  275-065 : firstohoko
  275-066 : tegmentista benko
  275-067 : benkoŝnuro
  275-068 : maŝo
  275-069 : eskalhoko
  275-070 : benkodilo
  275-071 : ardez-tegmentisto
  275-072 : najlopoŝo
  275-073 : ardezmartelo
  275-074 : ardeznajlo, tegmentista zinkita najlo
  275-075 : basta aŭ kanaba tegmentista ŝuo
  275-076 -82 : kovrado per ardezo laŭ malnova germana maniero
  275-076 : gutranda ardezvico
  275-077 : gutangula ardezplato
  275-078 : kovra ardezvico
  275-079 : firsta ardezvico
  275-080 : gablorandaj platoj
  275-081 : platranda linio
  275-082 : tegmentvalo
  275-083 : troga defluilo
  275-084 : ardezĉizojo
  275-085 : ardeza plato
  275-086 : ardezdorso
  275-087 : ardezkapo
  275-088 : ardezbrusto
  275-089 : kovrostreko
  275-090 -102 : asfaltbenda kaj ondumplata kovraĵoj
  275-090 : asfaltbenda tegmento
  275-091 : bendo (paralela al gutrando)
  275-092 : gutrando
  275-093 : firsto
  275-094 : junto
  275-095 : kartonnajlo, platkapa najlo
  275-096 : ondumtabula tegmento
  275-097 : ondumtabulo
  275-098 : firstoplato
  275-099 : interkovra junto
  275-100 : lignoŝraŭbo
  275-101 : pluvŝirma zinka ĉapeto
  275-102 : plumba subdisketo

  Iel rilatitaj:

  alerx altanx altx antefiksx apogex apogx ardezx armaturx asfaltx atikx baldakenx bitumx deklivx domx ebenx egidx eskalx firstx flux fundamentx gablx galerix gargojlx gastx grenx gropx gutx halx hangarx hejmx imperialx juntx kabrioletx kamenx kanalx kanx kapotx kapuĉx katx klimaksx kloakx konstrux kornicx kovrx kradx kupolx loĝx lukx mansardx markezx meblx pajlx patnx pinaklx plumbx pluvx portikx porĉx protektx solivx suprx tavolx tegolx tegx tenx terasx trabx trusx ventx zinkx ĉarpentx ĉevronx ĉielx ĝardenx ĥatx ŝindx ŝirmx ŝtupx