urbo

*urb/o

 1. Vasta aro da domoj, aranĝitaj laŭ stratoj, iufoje limita per ĉirkaŭmurego, kaj entenanta komercejojn, fabrikojn kaj administraciojn por la servo de siaj loĝantoj kaj de la ĉirkaŭa regiono: la unuan fojon li vidis grandan urbon (Z); fortikigita urbo (Z); ĝi ne estos plu urbo, sed amaso da ruinaĵoj (X); iri al la urbo; loĝi en urbo, ekster la urbo (Z); sen mono en urbon ne iru (Z).
 1. Granda homamasiĝo, kiu, pro sia denseco kaj la vivmaniero de ĝia kunpremita loĝantaro, perdis sian vilaĝan karakteron kaj la senperan kontakton kun la kamparo: alia urbo, alia moro (Z); mi konas neniun en tiu ĉi urbo (Z); la tuta urbo parolas nur pri tio; li tuj akiris la manierojn de la urbo; pro la bruo de la rajdantoj kaj pafantoj forkuras la tuta urbo (X).
 1. Tia aro da domoj kaj loĝantoj, rigardata kiel administracia aŭ politika unuo: la libera imperia kaj komerca urbo Frankfurto sur Majno (Z); la Eterna Urbo (Romo); la Sankta Urbo (Jerusalemo); la Lum-urbo (Parizo).
  civito.
 • urba
  Rilata al urbo: urbaj konsilanoj (Z); urba magistrato (Z); urba parko, tereno, fervojo.
 • *urbano
  Loĝanto de urbo: urbanoj estas ordinare pli ruzaj ol vilaĝanoj (Z); estis vera kirliĝo de urbanoj kaj vilaĝanoj (Z); ŝi estis nun urbanino kaj portis ĉapelon (Z).
 • urbaneco
  Eco de urbano; (ss) ĝentileco propra al urbanoj.
 • urbego
  Tre granda urbo.
 • urbestro
  Persono, elektita de la registaro aŭ de siaj samurbanoj, por administri urbon kun la helpo de magistrato (urba konsilio): kiel urbestro de la ĉi-tiea urbo, mi havis la devonzorgi pri ti urbo, ke [...] (Z).
 • urbeto
  Malgranda urbo: vi en la urbo, vi en urbeto, en la malgranda vilaĝo (Z) [...] ; neniu estas profeto en sia urbeto (Z).
 • urbodomo
  Domo, kie oficas la urbestro, la magistrato kaj la urba administracio: la mikskolora blazono sur la malnova urbodomo lumis (Z).
  magistratejo.
 • urboplanismo
  Tuto de la teknikaj, administraj, ekonomiaj kaj socialaj aranĝoj, kiuj devas estigi racian kaj taŭgan disvolviĝon de urbo.
  urbanizi.
 • *antaŭurbo
  1. [HISTORIO] Tiu parto de la urbo, kiu troviĝis ekster la murego.
  1. ĉiu el la apudaj vilaĝoj, kiuj estis englutitaj de granda urbo, aŭ eĉ, kiuj, pasintece aŭtonomaj, fariĝis nur la dormejoj de la laboristoj kaj oficistoj de la granda urbo.
 • ĉefurbo
  Tiu urbo, en kiu sidas la regantaj instancoj de departemento, provinco aŭ ŝtato: la Usonaj ĉefurboj ordinare ne estas la plej gravaj urboj en sia ŝtato; (f) post mia alveno en tiun ĉi ĉefurbon de la frostoj (B).
 • ĉirkaŭurbo = antaŭurbo 2.
 • kunurbaĵo
  Tuto de la industriaj specialigitaj unuoj, aranĝitaj ĉirkaŭ centra urbo, kiu entenas la regantajn oficejojn.
 • *samurbano
  Homo, loĝanta en la sama urbo.
 • suburbo
  Antaŭurbo 2: plilongigo de la metroo al la suburboj; la suburbaj loĝantaroj, domturoj; al ili oni donis la urbon de Arba kaj ĝiajn suburbaĵojn ĉirkaŭ ĝi (X); la ĉiutagaj veturadoj de la suburbanoj.
 • arturbo
  Tia urbo, kiu altiras la turistojn per siaj artaj riĉaĵoj (Bruĝo, Florenco, Parizo, Venecio k.a.).
 • banurbo
  Urbo, organizita por la kuracado de diversaj malsanoj per mineralaj akvoj aŭ ŝlimoj.
 • grandurbo
  Urbego: la miloj da kapoj de la grandurba loĝantaro (Z).
 • ĝardenurbo
  Urbego, planita tiel, ke la domoj estas dissemitaj meze de ĝardenoj kaj parkoj.
 • havenurbo
  Urbo, kiu kreskis el havena trafiko kaj industrio.
 • limurbo
  Urbo, situanta ĉe landlimo.
 • naskiĝurbo
  Vd naski.
 • sankturboj
  Tiaj urboj, kiuj estas respektegataj de la anoj de tiu aŭ alia religioj (Banaraso, Mekko, Jerusalemo, Romo k.a.).
 • staplurbo
  Vd staplo.

  urbo


  Esprimoj

  Defendi urbon kontraŭ sieĝantoj.
  Elviŝi urbon, kiel oni elviŝas pladon.
  Fari el urboj dezertojn.
  Iri al la urbo.
  Kia abomena urbeto.
  Kiom da tempo vi restos en la urbo?.
  La aŭtoj svarmas en la arterioj de la urbo.
  La intenseco de la trafiko en grandaj urboj.
  La leĝo de la unua okupanto.
  La optimuma denseco de la loĝantaro.
  La surfundaĵo de la loĝantaro (plej malestiminda parto).
  La tuta urbo parolas nur pri tio.
  La urbo falis en la manojn de la malamikoj.
  La urbo ne estas tre multe loĝata.
  La urbo rapide releviĝis ei siaj ruinoj.
  Li loĝas en mia najbaraĵo.
  Loĝi en la urbo.
  Loĝi en unu el la plej malriĉaj stratoj.
  Mi elportas el via urbo la plej bonan rememoron.
  Neatakebla urbo.
  Neniu estas profeto en sia urbeto.
  Nigrumi urbon, konvojon kontraŭ noktaj flugatakoj.
  Okupi la urbon.
  Per sistema deviado malobstrukci la centrajn stratojn de la urbo.
  Resti garnizone en urbo.
  Rezidi en dense loĝata urbo.
  Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la urbo estos ordo.
  Tio estis ŝanca renkonto ; mi eĉ ne sciis, ke li estas en mia urbo.
  Ĉiu klopodu en sia metio, tiam al la urbo mankos nenio.
  Ĝi ne plu estas urbo sed amaso da ruinaĵoj (post la milito).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  Georgurbo,Kansasurbo,Meksik-urbo,antaŭurbo,arturbo,banurbo,bazarurbeto,grandurbo,havenurbo,interurba centralo,kab-urbo,kastelurbo,kunurbaĵo,limurbo,naskiĝurbo,naskiĝurbo,samurbano,sankturboj,siu-urbo,staplourbo,staplurbo,suburbo,urba,urbaneco,urbano,urbego,urbestro,urbeto,urbhirundo,urbo,urbodomo,urbodomo,urboplanismo,urboplanismo,ĉefurbo,ĉirkaŭurbo,ĝardenurbo

  Kelkaj urbonomoj

  Antverpeno,Ateno,Banaraso,Beogrado,Berlino,Bizanco,Bruĝo,Bruselo,Budapeŝto,Genovo,Hago,Istanbulo,Jerusalemo,Kalkato,Kartago,Kopenhago,Londono,Madrido,Mekko,Moskvo,Nov-Jorko,Novjorko,Parizo,Pekino,Prago,Romo,Sofio,Stokholmo,Tokio,Varsovio,Venecio,Ĝenevo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto


  antikva
  moderna
  urbo ne tre multhoma

  konstrui
  transloĝiĝi
  urbanizi

  akvodukto : la provizado de la modernaj urboj je akvo estas en somero grava problemo
  aleo
  ambasado
  avenuo
  banejo
  banurbo
  bazaro
  belfrido
  biblioteko
  bordostrato
  civito
  densa, maldensa loĝateco
  domicilo
  domo
  fabriko
  flughaveno
  fontano
  fortreso
  fosto
  galerio
  homogena loĝantaro, kiu kalkuliĝas al 3 500 homoj
  hospitalo
  hotelo
  instituto
  kafejo
  kastelo
  kinoteatro
  kiosko
  kloakfaŭko
  kloakisto
  kloako
  konsilantaro
  konstruaĵo
  korto
  kulturpalaco
  kvartalo
  latrino
  laŭbo
  lernejo
  lokalo
  loĝejo
  magazeno
  magistratejo (urbodomo)
  magistrato
  magistro
  manĝejo
  metiejo
  monumento
  muroj
  muzeo
  palaco
  parko
  pavimo
  placo
  ponto
  prizono
  remparo
  restoracio
  sakstrato
  semaforo
  skvaro
  stacidomo
  stadiono
  strato
  teatro
  templo
  tombejo
  troloĝata regiono
  trotuaro
  turo
  universitato
  urba akcizo
  urbdomo
  urbestro
  urbodomo
  urboplanismo
  urborando
  uzino
  vektoro
  vidindaĵo
  vilaĝo
  ĉefurbo
  ĉirkaŭurbo
  ĝardeno

  Ankaŭ vidu:

  domo. fenestro. geografio. hejmo. hejti. labori. loĝi. loko. politiko. pordo. sociologio. trafiko.

  Bildvortaro


  79-01 : parkadaŭtomato; parkadometro
  79-02 : telefonkolumno; publika telefono
  79-03 : librobutiko
  79-04 : stratŝildo kun stratnomo; stratnomtabulo
  79-05 : modbutiko por sinjoroj
  79-06 : montrofenestro
  79-07 : montrofenestra dekoraĵo
  79-08 : enirpordo
  79-09 : elmontraĵo en montrofenestro; eksponaĵoj
  79-10 : fenestro
  79-11 : florkesto
  79-12 : lumreklamo
  79-13 : kloaka luko; kloakokrado
  79-14 : ĵurnalvendisto
  79-15 : ĵurnalo
  79-16 : ĵurnalskatolo; ĵurnalujo
  79-17 : preterpasanto
  79-18 : transirejo por piedirantoj; zebrostrioj
  79-19 : tramhaltejo (20-26)
  79-20 : urbomapo
  79-21 : klarigoj kaj stratlisto
  79-22 : lumigita reklampanelo
  79-23 : haltanonca tabulo; haltejŝildo
  79-24 : mapo de tramoj; trafikskemo de tramoj; mapo de tramlinioj
  79-25 : biletaŭtomato; biletvendilo
  79-26 : paperkorbo; rubujo
  79-27 : motorciklisto
  79-28 : motorciklo
  79-29 : kunveturanto; pasaĝero
  79-30 : turistinformejo
  79-31 : atentiga tabulo pri turistinformejo; ŝildo de turistinformejo
  79-32 : asekuroficejo
  79-33 : preterpasantino; promenantino
  79-34 : magazeno (35-38)
  79-35 : montrofenestraro; montrofenestra fronto
  79-36 : reklamafiŝejo; reklamtabulo
  79-37 : flagaro
  79-38 : tegmenta lumreklamo; lumaj literoj
  79-39 : stratpuriga kamiono kun bala- diskoj
  79-40 : tramo
  79-41 : tramvojo; tramtrako; tramreloj
  79-42 : meblokamiono
  79-43 : superpasejo; superstrata pasejo
  79-44 : stratlumigo; stratlampoj; stratlanterno
  79-45 : trotuaro
  79-46 : afiŝkolono
  79-47 : cigaredaŭtomato; cigaredvendilo
  79-48 : piedirantejo; piedira zono
  79-49 : stratkafejo; kafejo kun trotuarteraso (50-52)
  79-50 : sidgarnituro
  79-51 : sunombrelo
  79-52 : ŝtuparo al (publika) necesejo
  79-53 : reklamafiŝego
  79-54 : kineja programafiŝo; anoncafiŝo kun kinejaj programoj
  79-55 : haltostreko; haltolinio
  79-56 : indiko de transirejo
  79-57 : trafiklumoj; trafiklampo
  79-58 : trafiklumfosto
  79-59 : lumsignalaro
  79-60 : lumsignaloj por piedirantoj
  79-61 : stratpurigisto; stratbalaisto (62, 63)
  79-62 : stratbalailo
  79-63 : stratŝovelilo
  79-64 : malpuraĵoj; rubaĵoj
  79-65 : taksiejo, taksistacio (66-68)
  79-66 : taksio
  79-67 : taksirekona indikilo; taksioindikilo; taksiŝildo
  79-68 : trafiksigno indikanta taksiejon
  79-69 : poŝta filio
  79-70 : pagokarta aŭtomato
  79-71 : poŝtkesto
  79-72 : trafiksigno indikanta transirejon por piedirantoj
  79-73 : trafikpolicistino ĉe trafikreguligo (74-76)
  79-74 : mantelo
  79-75 : policista ĉapo; kepo
  79-76 : mansigno
  79-77 : trafikokoridorlimo; vojkoridora limo
  79-78 : trafiksago “pasu maldekstren”
  79-79 : trafiksago “pasu rekte”

  Iel rilatitaj:

  Abudabix Abuĝx Adelajdx Adenx Adis-Abebx Agrigentx Aiksx Ajunx Akadx Akenx Akvinx Albx Aleksandrix Alensonx Alĝerx Amanx Amsterdamx Ankarx Antananarivx Antioĥix Antverpenx Anŝanx Aostx Apix Arasx Arlezx Asizx Asmerx Astanx Astraĥanx Asuncionx Atenx Avinjonx Aŝhabadx Aŝĥabadx Aŭklandx Badenx Bagdadx Bairikix Bakux Baltimorx Balĥx Bamakx Bandar-Seri-Begavanx Bandungx Bangkokx Bangx Banĝulx Barcelonx Baseterx Bazelx Bejrutx Belfastx Belmupanx Beogradx Berlinx Bernx Bet-Leĥemx Betanix Bilbax Birmingamx Bisaŭx Bizancx Biŝkekx Blezx Bogotx Bombajx Bonaerx Bonesperx Bonnx Bostonx Brandenburgx Bratislavx Brazavilx Braziljx Bremenx Brindizix Brisbanx Bristolx Briĝurbx Brunsvikx Bruselx Budapestx Budapeŝtx Bukareŝtx Bulonjx Buĵumburx Cezarex Cidonx Cirenx Dakarx Damaskx Dancigx Daŭhx Dekapolx Delftx Delfx Delhix adresx alkadx antaŭ arondismentx artx aŭtobusx banx bostonx burĝx centrx citadelx civitx dakx domx fenestrx geografix havenx hejmx hejtx hotelx komunumx kvartalx laborx landx lokx loĝx okupx parkx politikx pontx pordx regionx samx sociologix socix stacix stratx trafikx universitatx vojaĝx Ĉikagx Ĉingdaŭx Ĉjiĉjiharx Ĉongĉingx ĉangĉunx ĉaŭdefonx ĉengdux ĉerburgx ĉestrx ĉingdaŭx ĉjiĉjiharx ĉongĉingx