adreso 1. Preciza loĝ loko de persono, firmo ks, difinita per strato, urbo ktp: mia nuna adreso estas la sekvanta (Z); telegrafa adreso (mallongigita aŭ simbolforma, por uzado en telegramoj).
 1. Surskribo, sur koverto aŭ pako, montranta la nomon k la precizan loĝlokon de la persono, firmo ks, al kiu ĝi estas sendita: sub la adreso de s-ro Bourlet mi multe korespondis kun la grupo Pariza (Z); (f) ili esprimis sub mia adreso sian favoron por la afero E. (Z); la kritiko trafis sian adreson.
 1. [komputiko] Nombro indikanta la lokon, kie dateno estas tenata en memoro: absoluta, relativa, virtuala, fizika adreso; adresspaco; adresingo (dateningo por teni adreson).

 • retadreso
  [komputiko] Signoĉeno uzata en retpoŝto por indiki uzanton k komputilon.
 • adresi (tr)
  1. Skribi adreson sur leteron, pakon ks.
  1. Sendi ion al ies loĝloko: mi adresis la manuskripton rekte al la presisto.
  1. (f) Direkti parolon al iu: adresi al iu sian dankon (Z).
   sin turni.
 • adresanto
  Tiu, kiu adresas.
 • adresaro
  Kajereto, kun la adresoj de ies konatoj.
 • adresato (Z)
  1. Tiu, kies nomon surhavas letero aŭ pako.
  1. [lingvoscienco] Tiu, al kiu estas direktata mesaĝo.
 • adresaparato
  Maŝino por surpresi la adresojn sur leterojn, banderolojn ks.

 • Esprimoj

  Letero adresita al X zorge de S-ro Y.
  Sin adresi al ies koro.
  Stampi sian adreson, la nomon de la sendinto sur la koverto.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  adresanto, adresaparato, adresaro, adresato, adresi, adreslibro, adreso, retadreso

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  absoluta
  fizika
  relativa
  virtuala

  adresi
  loĝi
  sendi
  sin turni al

  koverto
  loĝloko
  nomo
  registrolibro
  retpoŝto
  strato
  telefonlibro
  urbo

  Ankaŭ vidu:

  domo informi koverto letero paroli poŝto

  Eble rilatitaj:

  -ant, -ar, demandx,