veturi

*vetur/i (ntr)

 1. (iu) Esti transportata de unu loko al alia per tiucela aparato aŭ maŝino: malbone veturi estas tamen pli bone, ol bone iri (Z); riĉulo veturas, malriĉulo kuras (Z); veturi per kaleŝo (B), en vagonaro (B), sur ŝipo (Z); eksterordinara ŝipo, per kiu li povis veturi en la aero (Z); ni veturas [...] per glitveturilo (Z); veturi el Varsovio rekte Parizon (Z); mi estis veturonta kun ili (Z); ili veturis trarigardi la landon (Z); (ŝerce) veturi sur sia paro da kruroj (Z).
 1. (pp veturilo) Translokiĝi: veturas ŝipo (B), biciklo (B), fiakro; li falis sub la radojn de veturanta vagonaro (Z); la kaleŝo veturis kun ili pluen (Z).
 • vetur (ad)o
  Ago de iu, kiu veturas: ĝui senpagan veturon sur la tramvojoj; la veturado daŭris tri tagojn; kvina rado ĉe veturado (Z) (senutila helpanto).
 • veturebla
  (pp vojo) Tia, ke sur ĝi oni povas veturi.
 • veturigi
  1. Transporti de unu loko al alia per veturilo: unu granda ŝipo devis ilin veturigi al Peterburgo (Z); la karavano veturigis al Damasko silkojn kaj perlojn; li levis la kadavron kaj metis ĝin sur la azenon kaj veturigis ĝin returne (X); veturigi grenon al la bazaro (B).
  1. Direkti veturilon: malgranda kaleŝo veturigata de unu knabo (Z).
 • veturigebla
  Tia, ke oni povas ĝin veturigi.
 • *veturigisto
  Homo, kiu metie direktas veturilon, precipe ĉevaltiratan.
  koĉero, aŭtisto, ŝoforo.
 • *veturilo
  1. Ilo por transportado, konsistanta esence el kesto, kaj plejofte radoj aŭ glitiloj: en somero ni veturas per diversaj veturiloj, kaj en vintro per glitveturilo (Z); terveturilo, akvoveturilo, naĝveturilo (Z).
   aŭto, ĉaro, kariolo, tramo, aviadilo.
  1. Vehiklo 3.
 • akvuma veturilo
  Veturilo, servanta por akvumi ŝoseon.
 • alveturi (tr)
  Veturi al loko: alveturi la kongreson; por mi persone la alveturo estas tre malfacila (Z).
 • ĉirkaŭveturi (tr)
  Veturi en la diversajn partojn de regiono: ĉirkaŭveturi la landon.
 • ekveturi
  Komenci veturadon: kiam ni devis ekveturi, amikoj venis, por diri al ni adiaŭ (Z).
 • elveturi
  1. (ntr) Eliri, veturante: kiam vi elveturis el Varsovio? (Z); ni elveturis tra la urba pordego (Z); mi intencas elveturi el R. ĵaŭdon (Z).
  1. (tr) Eluzi veturante: tio estis plej mizera, plej multe elveturita vojo (Z).
 • enveturi
  Eniri, veturante: la knabo opiniis, ke li enveturas rekte en la landon de aventuroj (Z); la kaleŝo enveturis en la korton (Z); riĉaj gastoj faris sian enveturon en la fieran domon (Z).
 • enveturejo
  Pordo, tra kiu la veturiloj povas enveturi en la korton.
 • forveturi
  Foriĝi, veturante: la sekvantan tagon, ni forveturis tre frue (Z); ŝi forveturis Norvegujon (Z); jungu kaj forveturu, por ke vin ne retenu la pluvo (X).
 • kunveturi
  Kunesti dum veturo: la reprezentantoj de diversaj regnoj kunveturiĝis (Z).
 • preterveturi (tr)
  1. Veturi preter io senmova: preterveturi stratangulon, monumenton, apudvojan vilaĝon.
  1. . Preterpasi 2: preterveturi funebran procesion.
 • reveturi
  Reveni, veturante: li reveturis el la kamparo nur hieraŭ; dum la reveturado hejmen (Z).
 • surveturi (tr)
  Veturi sur io aŭ iu: la aŭto surveturis du kokinojn kaj unu hundon.
 • traveturi (tr)
  Trairi, veturante: traveturi la tutan Eŭropon (Z); vojo, kiun ni devis traveturi (Z); uzinte 22 horojn, por traveturi la kvar mejlojn (Z); mia traveturo per Berlino al ĝenevo (Z).
 • transveturi (tr)
  1. Transiri, veturante: transveturi la golfon (Z); transveturi monton.
  1. Surveturi: la lokomotivo transveturis al li la piedojn (Z).
 • aerveturado
  Veturado en la aero per aerodinoj aŭ aerostatoj.
  aeronaŭtiko.
 • akvoveture
  Per transportado sur rivero aŭ maro.
 • akvoveturilo
  Veturilo por iri sur aŭ en akvo.
 • ĉelveturilo
  Speciala veturilo, por transporti la akuzitojn aŭ kondamnitojn, ĉiun en aparta ĉelo.
 • ĉerkoveturilo
  Veturilo, por la transportado de mortinto en ĉerko.
 • domveturilo
  Veturilo, interne aranĝita kiel dometo, kie oni povas loĝi. SIN. ruldomo.
 • *glitveturilo
  Sledo: glitveturileto (Z).
 • kurierveturilo
  Veturilo, destinita al la transportado de la poŝtoj.
 • loĝveturgilo
  Domveturilo.
 • marveturi = navigi.
 • naĝveturilo (Z)
  Boato.
 • petveturi
  Veturi en aŭto aŭ kamiono, kies kondukanton oni gesthaltigis sur la vojo kaj petis pri senpaga transportado.
 • postveturilo
  Remorko.
 • poŝtoveturilo
  Kurierveturilo.
 • spacveturilo
  Spacoŝipo.
 • ŝarĝoveturilo
  Veturilo por la transportado de pezaj ŝarĝoj.
  kamiono.
 • ŝipveturi
  Veturi per boato, ŝipo ks: ŝipveturado malsupren sur granda akvofalo (Z).
 • trenveturilo
  Remorko.
 • velveturi
  Veturi sur akvo helpe de la vento: la ŝipo velveturis tra la arbaro (Z); lerni la velveturadon (Z).

  veturi


  Esprimoj:

  La vortoj estas la vehikloj de la penso.
  Motorciklo kun cilindra kapacito de 80 kubaj centimetroj.
  Vicatendi la tramon
  Vice atendi la aŭtobuson.
  Ĉiutera veturilo.

  Kelkaj kunmetaĵoj:

  aerveturado , akvoveture , akvoveturilo , akvuma veturilo, alveturi , domveturilo , ekveturi , elveturi , enveturejo, enveturi , forveturi, glitveturilo , kunveturi , loĝveturilo , marveturi , naĝveturilo , petveturi , postveturilo , poŝtoveturilo , preterveturi , reveturi , spacveturilo , surveturi , transveturi ,, trenveturilo , velveturi ,, veturebla, veturfoto , veturi, veturigebla , veturigi, veturigisto , veturilo, veturmalsano , veturprezo, veturvojo , ĉelveturilo, ĉerkoveturilo , ĉirkaŭveturi , ŝarĝoveturilo, ŝipveturi

  Unuaj lernendaĵoj:

  aŭt(omobil)o , aŭtobuso , aviado , biciklo , bileto , haveno , rado , rapida , stacio , strato , vagono , vojo , vojaĝi , ŝipo

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:

  konduki
  porti
  translokigi
  transporti
  vojaĝi
  iri

  aerodino
  aerodromo
  aeronaŭtiko
  aerostato
  aviadilo
  avio
  aŭtisto
  aŭtomobilo
  aŭtoriparo
  aŭtoservado
  biciklo
  boato
  eksplodmotoro
  fervoja linio
  fervojo
  flugmaŝino
  glitveturilo
  haveno
  kajo
  kamiono
  kariolo
  koĉero
  mopedo
  motorciklo
  motorŝipo
  navigado
  personaŭto
  ponto
  rado
  raketo
  raŭpveturilo
  remorko
  rivero
  ruldomo
  servostacio
  skotero
  sledo
  spacoŝipo
  spacveturilo
  stacidopmo
  strato
  trafiko
  tramo
  varstacio
  vehiklo
  velŝipo
  vojo
  ŝoseo
  ĉaro
  ĉeval -veturilo
  ŝarĝauto
  ŝipo
  ŝoforo

  Iel rilatitaj:

  -al -ebl -il -ist aerodinx aerodromx aeronaŭtikx aeronaŭtx aerostatx aerx akvx ambulancx aviadilx aviadx avix aŭtobusx aŭtomobilx aŭtx barkx biciklx biletx boardx boatx ciklx cirkulx domx ek eksplodx el en etapx fervojx fiakrx flugx fotx glitx havenx irx kajx kaleŝx kamionx karavanx kariolx kondukx koĉerx kun lokx loĝx marx mopedx motorciklx navigx naĝx personx petx pontx pordx portx post poŝtx preter radx raketx rapidx re remorkx riparx riverx rulx sanx servx skoterx sledx spacx stacix stratx sur trafikx tramx trans trenx vagonx varx vehiklx velx vojaĝx vojx ĉarx ĉasix ĉerkx ĉirkaŭ ŝipx ŝoforx ŝosex