bovo

 1. [KOMUNUZO] granda dombesto, kies ino liveras lakton, k kies kastrita virseksulo estas uzata kiel jungbruto; kelkaj rasoj estas senkornaj: bovo muĝas; la bovo estas sankta por hinduoj; jen staras la bovoj antaŭ la monto (z) (jen la malfacila punkto!); oni vokas la bovon ne festeni, sed treni (z) (servistoj laboradu!).
 1. [ZOOLOGIO] G. (Bos) de remaĉantaj parhufaj mamuloj, ordinare kun kavaj, glataj kornoj malantaŭe sur la kapo.
  bizono, bubalo, gaŭro, kapro, okso, poefago, taŭro.
 • bovaĵo
  [ KUIRARTO] Viando de bovo: rostita bovaĵo (
  bifsteko), boligita bovaĵo kun kreno.
 • bovaro
  Grego da bovoj.
 • bovedoj
  [ ZOOLOGIO] Fam. (Bovidae) el la ordo de parhufuloj, al kiuj apartenas i.a. bovo, antilopoj, bizono, bubalo, kapro, ŝafo.
 • bovejo
  Stalo por bovoj.
 • *bovido
  Ido de bovino ĝis la fino de ĝia unua jaro: rigardaĉi kiel bovido (Z); bovidon mi atendis, infanon Dio sendis (Z); adori la oran bovidon (la monon, laŭ Eliro, 32); [KUIRARTO] bovida eskalopo; stufita bovidaĵo.
 • bovidino
  Idino de bovino de la fino de ĝia unua jaro ĝis ĝia unua nasko.
 • *bovino
  Ino de bovo: eĉ plej nigra bovino donas lakton nur blankan (Z); bovinokula Hera (kun larĝaj, neprofundigitaj okuloj).
 • bovinisto
  Tiu, kiu prizorgas la bovinojn.
 • bovisto
  Tiu, kiu prizorgas la bovojn.
  vakero.
 • Bovisto
  [ ASTRONOMIO] Boreala konstelacio (Bootes), entenanta Arkturon.
 • bovoviro
  1. [ MITOLOGIO] Taŭro kun homa kapo, en Asirio.
   Minotaŭroo, kerubo.
  1. (evi) = virbovo.
 • gruntbovo
  [ZOOLOGIO] Sp. de bovo (Bos grunniens), granda longhara, vivanta precipe en Tibeto.
 • ĝibobovo
  Zebuo.
 • moskobovo
  Ovibovo.
 • ovibovo
  [ZOOLOGIO] Sp. (Ovibos moschatus) de Arkta mamulo el la ordo de parhufuloj, longhara, kun moska odoro.
  bizono, bubalo.
 • virbovo
  Taŭro.
 • eksvirbovo
  Kastrita virbovo.
  bovo

  bovo


  Esprimoj

  Bovino havanta ventron ŝvelintan de gasoj.
  Brulstampi bovojn.
  Melki la mamojn de bovino.
  Ne jungu la bovon malantaŭ la plugilon ( Ne iru la fadeno antaŭ la kudrilo).
  Rigardaĉi kiel bovido.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  bov(in) ejo, bovaĵo, bovaro, bovedoj, bovidaĵo, bovidino, bovido, bovina vakcino, bovinisto, bovino, bovintritiko, bovisto, bovlango, bovledo, bovo, bovofekaĵo, bovograso, bovokulo, bovosebo, bovostalo, bovosterko, bovoviro, eksbovo, eksvirbovo, gruntbovo, marbovo, moskobovo, ovibovo, virbovo, ĝibobovo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto


  parhufuloj
  apro
  besto
  bizono
  bruto
  bubalo
  dombesto
  ekstaŭro ( kastrita)
  gaŭro
  kapro
  kerubo
  minotaŭro
  okso
  poefago (
  sankta bovino
  taŭro
  uro
  zebuo
  furioza taŭro
  kastri
  muĝi
  plugi
  remaĉi
  ŝafo
  torei
  areno
  bifsteko
  bova fek flano ( bovofekaĵo)
  cirko
  hekatombo ( amasbuĉo)
  jungbruto
  korno
  kripo
  lakto
  lango
  mosko
  muzelo
  pendhaŭto ( kolpendaĵo)
  stalo
  taŭro- batalo
  toreadoro
  vakero

  Eble rilatitaj:

  buterx, cervelasx, kuirx, viandx,