konstrui

*konstru/i (tr)

 1. Starigi sur la tero masonaĵon aŭ ĉarpentaĵon: konstrui domon, ponton, podion, turon, altaron (X); ŝtaloj estis konstruitaj el ŝiprompaĵoj (Z); ni konstruu al ni urbon (X); (analoge) konstrui vojon (Z), ŝipon (Z), neston (Z); kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas (Z); kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita (Z).
 1. Aranĝi la partojn de tuto en bona ordo: al la lernantoj vi devas ĉiam konsili, ke ili konstruu la frazojn kiel eble plej simple (Z); konstrui romanon, teatraĵon, libron; per leĝo oni devas konstrui landon (Z); ĉiuj aliaj bestoj, kiuj estis konstruitaj laŭ tiu sama tipo, kiel la homo (Z); bonege konstruitaj organoj de voĉo (Z); viro bone konstruita (Z) (belstatura).
  kombini, komponi, kunmeti.
 1. Ellabori, produkti mekanikaĵon.
  munti.
 1. (f) Organizi ion abstraktan laŭ difinita formo: konstrui sur diletanteco sian ekzistadon fizikan (Z); tiu tutmonda amo, kiu ĉion konstruas, konservas kaj feliĉigas (Z); nia ligo ne povis esti konstruita sur tiuj samaj principoj, kiel aliaj societoj (Z).
 • konstruo
  1. Ago de tiu, kiu konstruas: la konstruo daŭris tri jarojn; nenia konstruo povas esti sen bruo (Z); alporti sian briketon al konstruo (Z), sian ŝtonon por konstruo (Z). [VIDU] entreprenisto, plano.
  1. Maniero, kiel io estas konstruita: la konstruo de la regno; dank' al la supre dirita konstruo de nia Societo (Z); la konstruo de liaj organoj de parolo (Z); simila konstruo de lingvo estas tute fremda por Eŭropaj popoloj (Z); la artikolo sur la konstruon de la frazoj havas nenian influon (Z); la konstruo de franca verbo.
  1. Konstruaĵo: la tero, tiu ĉi bonega konstruo (Z); la malsupra parto de la konstruo estas okupata de la loĝantoj (Z); en la granda blanka konstruo (Z); (f) ruinige renversi la tutan konstruon de la morala mondo (Z).
 • konstruado
  Ago de tiuj, kiuj regule, metie konstruas: la konstruado de fervojoj, ŝipkonstruado.
 • konstruaĵo
  Io konstruita: la domo estis gudrita, la flankaj konstruaĵoj anstataŭ tegmento havis sur si renversitan boaton (Z).
  RIM. Plej ofte 'konstruaĵo' estas uzata restrikte en la signifo de 'tegmentita konstruaĵo'.
  vorko.
 • konstruejo
  Loko, kie oni konstruas domon aŭ ion similan, aŭ faras stratlaborojn: malpermesite eniri en la konstruejon!
 • konstruigi
  Fari, ke iu konstruu: li konstruigis eksterordinaran ŝipon (Z).
 • konstruiĝi
  Iĝi konstruita: per saĝo konstruiĝas domo (X); ĉiu lingvo natura konstruiĝis blinde (Z); tiu prepozicio konstruiĝas kun la ablativo; (f) ŝtonoj, sur kiuj poste konstruiĝos Ruslanda E-ismo (Z).
 • konstruisto
  Laboristo pri konstruado.
 • konstruarto
  Arkitekturo.
 • malkonstrui
  Disfaligi konstruaĵon: malkonstrui domon, remparojn.
 • prikonstrui
  Garni per konstruaĵoj: prikonstrui monton (Z).
 • rekonstrui
  Denove konstrui ion, kio estis detruita: rekonstrui urbon post tertremo; ni povos rekonstrui Jeruzalemon! (Z); la rekonstruo de la militdifektitaj regionoj. [VIDU] perestrojko.
 • subkonstruaĵo
  Bazo, fundamento de konstruaĵo.
 • superkonstruaĵo
  Konstruo, starigita super alia aŭ super la terlaboraĵoj.
 • masivkonstrui
  Konstrui ion daŭrontan, per masivaj materialoj.
 • pretkonstruita
  (pp elemento de konstruo) Jam pretigita en la fabriko, antaŭ ol oni muntas ĝin sur la konstruejo.

  ko3nstrui


  Esprimoj

  Estas tempo por detrui k tempo por konstrui (X).
  Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas (Z) (pf).
  Konsento konstruas, malpaco detruas (Z).
  Konstrui aerajn kastelojn (Z) (ĥimerajn projektojn).
  La atomoj estas la konstrubrikoj de la materio.
  La naturaj lingvoj konstruiĝis okaze k senkonscie (Z).
  La vortaro, dank' al la dismembra konstruo de la lingvo, estas tre malgranda (Z).
  Nenia konstruo povas esti sen bruo (Z).
  Ĉiu lingvo natura konstruiĝis blinde (Z) (senplane).

  Kelkaj kunmetaĵoj

  konstruado, konstruarto,konstruaĵo, konstrubriko,konstruejo, konstruentreprenisto, konstrufosaĵo,konstrui,konstruigi,konstruisto,konstruiĝi, konstruligno,konstruo, konstruplano, konstrutekniko, konstruŝtono,malkonstrui, masivkonstrui, pretkonstruita,prikonstrui,rekonstrui,subkonstruaĵo,superkonstruaĵo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  farbi
  kombini
  komponi
  kunmeti
  masoni
  munti
  raboti
  segi
  starigi
  strukturi
  stuki
  tegi
  veldi

  vorko
  aŭtovojo
  ponto
  tunelo
  fortikaĵo

  barako
  budo
  domaĉo
  duontegmento
  flankremizo
  ĥato
  kabano
  loĝejaĉo
  masonaĵo

  belvedero
  biendomo
  ĉaledo
  ĉefturo
  domo
  domturo
  farmbieno
  farmdomo
  farmo
  ĝardendomo
  hotelo
  kamparkasteleto
  kastelo
  kiosko
  lignodometo
  loĝejo
  monumento
  muzeo
  nesto
  nobeldomo
  pajlategmenta dometo
  palaco
  pasloĝejo
  pavilono
  pinjono
  provenca kampara domo
  rotondo
  somerdomo
  vilao
  villo

  azilo
  hospitalo
  kadukulejo
  rifuĝejo

  deponejo
  fabriko
  garaĝo
  hangaro
  manufakturo
  provizejo
  ŝedo
  teatro
  uzino

  gardistejo
  kazerno
  policejo
  regimenta gardejo

  gimnazio
  instruejo
  kolegio
  konservatorio
  lernejo
  liceo

  arkiepiskopejo
  ĉefepiskopejo
  episkopejo
  ermitejo
  kampanilo
  monaĥejo
  monaĥinejo
  paroĥestrejo
  pastrejo
  pastrofico
  semenario
  sonorilturo

  arestejo
  justicpalaco
  karcero
  malliberejo
  policejo
  prizono

  deklivo
  eskalo
  framo
  skafaldo
  skeleto
  sojlo
  taluso

  alo
  arkado
  flankaĵo
  frontono
  fundamento
  galerio
  kolonaro
  kupolo
  portiko
  spajro
  tegmento
  triumfarko
  turpinto
  volbo

  armita betono
  betono
  cemento
  fajrargilo
  ferbetono
  ligno
  mortero
  subferigita betono
  ŝamoto
  vitro.

  briko
  kahelo
  tegolo

  cipo
  dilo
  firsto
  fosto
  kolono
  lato
  lintelo
  plako
  solivo
  stego
  tabulo
  trabo
  truso

  gruo
  trulo
  vinĉo

  Ankaŭ vidu:

  arkitekturo. domo. -ej frontono kolono ornami stilo

  Bildvortaro

  271 : Konstruejo I


  271-01 -49 : murpreta domo
  271-01 : keletaĝo
  271-02 : betona grundmuro
  271-03 : kelfenestro
  271-04 : ekstera kelŝtuparo
  271-05 : fenestro de lavejo
  271-06 : kelpordo
  271-07 : teretaĝo
  271-08 : brikmuro
  271-09 : fenestra lintelo
  271-10 : ekstera rando de fenestroembrazuro
  271-11 : interna rando de fenestroembrazuro
  271-12 : fenestrobreto, fenestrosojlo
  271-13 : ŝtalbetona lintelo
  271-14 : etaĝo
  271-15 : kavobrika muro
  271-16 : masiva plafono
  271-17 : laborpodio
  271-18 : masonisto
  271-19 : masonhelpisto
  271-20 : mortertrogo
  271-21 : kamentubo
  271-22 : kovrilo super ŝtuparŝakto
  271-23 : skafaldofosto
  271-24 : sekurlato, gardrelo
  271-25 : ŝtrebo, kontraŭapogilo
  271-26 : longbalko
  271-27 : kverbalko
  271-28 : skafaldoplanko
  271-29 : planka sekurlato aŭ gardrelo
  271-30 : skafaldonodo kun ĉena aŭ ŝnura ligaĵo
  271-31 : konstrueja lifto
  271-32 : maŝinisto
  271-33 : betonmiksilo, ĉi tie: liberfala miksilo
  271-34 : mikstamburo
  271-35 : nutra kesto
  271-36 : aldonaĵoj [sablo, ŝtonetoj]
  271-37 : ĉarumo
  271-38 : akvohoso
  271-39 : mortermiksujo, mortermiksa trogo
  271-40 : brikostako
  271-41 : stakigitaj ŝelaĵtabuloj
  271-42 : eskalo, ŝtupetaro
  271-43 : cementosako
  271-44 : konstrueja barilo, tabulbarilo
  271-45 : afiŝtabulo, reklamtabulo
  271-46 : ellevebla pordego
  271-47 : informŝildo de la konstruisto
  271-48 : konstrueja budo
  271-49 : konstrueja necesejo
  271-50 -57 : masonistaj instrumentoj
  271-50 : lodo, vertikalilo
  271-51 : masonista krajono
  271-52 : trulo
  271-53 : masonista martelo
  271-54 : lignomartelo
  271-55 : bobela nivelilo
  271-56 : glatiga trulo
  271-57 : frottabulo
  271-58 -68 : brikaranĝoj
  271-58 : NF-briko (normalformaba briko)
  271-59 : laŭlonga brikaranĝo
  271-60 : laŭlarĝa brikaranĝo
  271-61 : ŝtupa murfino
  271-62 -64 : bloka brikaranĝo
  271-63 : laŭlonga brikaro
  271-64 : laŭlarĝa brikaro
  271-65 : kruca brikaranĝo
  271-66 : kamentuba brikaranĝo
  271-67 : unua tavolo
  271-68 : dua tavolo
  271-69 : lodmuntaĵo
  271-69-82 : konstrukavo, kelkavo
  271-70 : ŝnurkruco
  271-71 : lodo, vertikalilo
  271-72 : taluso
  271-73 : supra randilo
  271-74 : malsupra randilo
  271-75 : grundmura foso
  271-76 : foslaboristo
  271-77 : transportbendo
  271-78 : elfosita tero
  271-79 : tabulvojo
  271-80 : arboŝirma krado
  271-81 : fosmaŝino
  271-82 : profundfosa fosilego
  271-83 -91 : stukado
  271-83 : stukisto
  271-84 : mortertrogo
  271-85 : kribrilo
  271-86 -89 : eskala skafaldo aŭ antaŭtrabaĵo
  271-86 : eskalo
  271-87 : skafaldoplanko
  271-88 : ŝtrebo, kontraŭapogilo
  271-89 : sekurlato, gardrelo
  271-90 : ŝirmkurteno
  271-91 : pulia levilo

  272 : Konstruejo II


  272-01 -89 : ŝtalbetona konstruado
  272-01 -17 : ŝtalbetona skeleto
  272-02 : ŝtalbetona framo
  272-03 : randtrabo
  272-04 : betona patno
  272-05 : solivo, plafontrabo
  272-06 : traboŝultro
  272-07 : ŝutbetona muro
  272-08 : ŝtalsterna betono
  272-09 : betonisto glatiganta
  272-10 : kroĉvergo
  272-11 : fostoŝelaĵo
  272-12 : randtraba ŝelaĵo
  272-13 : subapogilo de ŝelaĵo
  272-14 : ŝtrebo por subapogilo
  272-15 : kojno
  272-16 : subtena dilo
  272-17 : ramvando
  272-18 : ŝelaĵlignaĵo (ŝelajtabuloj)
  272-19 : diskosegilo
  272-20 : ferkurbiga stablo
  272-21 : ferkurbigisto
  272-22 : ferĉizojo
  272-23 : betonfero
  272-24 : pumika kavobriko
  272-25 : fakvando (tabulvando)
  272-26 : volumenizaj aŭ aldonaj materialoj (ŝtonoj kaj sablo diverskalibraj)
  272-27 : ŝutvagoneta trako
  272-29 : betonmiksilo
  272-30 : cementsilo
  272-31 -38 : turgruo
  272-32 : ĉasio
  272-33 : kontraŭpezo
  272-34 : gruturo
  272-35 : gruistejo, gruista kajuto
  272-36 : grubrako
  272-37 : ŝtalkablo
  272-38 : betonverŝujo
  272-38 : ŝutvagoneto
  272-39 : ŝpalaro
  272-40 : haltiga kojno
  272-41 : ramplo, veturdeklivo
  272-42 : ĉarumo
  272-43 : gardrelo
  272-44 : konstrueja budo
  272-45 : kantino
  272-46 : ŝtaltuba skafaldo
  272-47 : tuba skafaldofosto
  272-48 : horizontala skafaldotubo
  272-49 : skafaldoŝpalo
  272-50 : plandotabulo
  272-51 : ŝtrebotubo
  272-52 : skafaldoplanko
  272-53 : tubkateno
  272-54 -76 : betonŝelaĵo kaj armaturo
  272-54 : plankoŝelaĵo
  272-55 : flankoŝelaĵo de randtrabo
  272-56 : fundoŝelaĵo de trabo
  272-57 : kverbalko* de slaboŝelaĵo
  272-58 : krampo
  272-59 : ŝelaĵfosto
  272-60 : fiksolato
  272-61 : braktrabo
  272-62 : kusenlato
  272-63 : ŝtreblato
  272-64 : firmiga trabo
  272-65 : kunfiksa lato
  272-66 : streĉdrato
  272-67 : stego
  272-68 : armaturo
  272-69 : interspaciga fero
  272-70 : jugeto
  272-71 : kroĉvergo
  272-72 : peza betono
  272-73 : fostoŝelaĵo
  272-74 : ŝraŭbita framstango
  272-75 : ŝraŭbo
  272-76 : ŝelaĵtabulo
  272-77 -89 : laboriloj
  272-77 : ferkurbigilo
  272-78 : alĝustigebla ŝelaĵportilo
  272-79 : alĝustiga ŝraŭbo
  272-80 : rondŝtalo
  272-81 : distancilo
  272-82 : tordoŝtalo
  272-83 : betonramo
  272-84 : muldilo de kuba provaĵo
  272-85 : armaturtenajlo
  272-86 : alĝustigebla ŝelaĵfosto
  272-87 : ferĉizojo
  272-88 : interna vibratoro
  272-89 : ekscitilo

  308 : Renovigebla energio II (domtekniko)


  308-01 -24 : etenergia domo, unufamilia domo [sekco]
  308-01 -19 : utiligo de sunenergio
  308-01 -6 : sunkolektilo, plata kolektilo
  308-02 : diafana surtavolo
  308-03 : absorbilo
  308-04 : varmoporta tubo
  308-05 : kolektila framo
  308-06 : lumsensilo reganta pumpilon
  308-07 : varmakvo-pumpilo (suna cirkuliga pumpilo)
  308-08 : alkondukilo de varmakvo
  308-09 : forkondukilo de varmakvo
  308-10 : varmakvujo (varmoŝanĝilo)
  308-11 : varmopumpilo
  308-12 : alkondukilo de radiatoro
  308-13 : forkondukilo de radiatoro
  308-14 : radiatoro
  308-15 : sunpanelo (fotovoltaaj ĉeloj)
  308-16 : elektra konduktilo
  308-17 : ondilo
  308-18 : elektra konsumanto (ĉi tie: starolampo)
  308-19 : enretigo
  308-20 : subtegmenta centra hejtilo (aeruma sistemo)
  308-21 : varmigita aero
  308-22 : rubaero
  308-23 : elekstera aero
  308-24 : rubaera tubo
  308-25 -26 : varmigo per grundakvo pere de varmopumpilo
  308-25 : lika puto
  308-26 : ŝakta puto kun subakva pumpilo

  354 : Vojkonstruado I


  354-01 -48 : vojkonstruaj maŝinoj
  354-01 : altfosila bagro aŭ fosmaŝino, kabla bagro
  354-02 : regejo
  354-03 : raŭpa ĉasio
  354-04 : levobrako
  354-05 : fosilo
  354-06 : skrapodentoj
  354-07 : raŭpa skrapobagro
  354-08 : skrapotrogo
  354-09 : trogoklingo
  354-10 : tribaskula ŝutkamiono, peza kamiono
  354-11 : kajuto
  354-12 : ŝutoplato
  354-13 : firmiga ripo
  354-14 : hidraŭlika levilo
  354-15 : niveliga maŝino
  354-16 : lozigilo
  354-17 : ebeniga ŝildo
  354-18 : dentokrono de ebeniga ŝildo
  354-19 : tervibratoro
  354-20 : kondukilo kun akcelilo
  354-21 : maŝinpiedo
  354-22 : vibroplato
  354-23 : konstrumaŝinisto
  354-24 : raŭpa buldozo
  354-25 : ebeniga ŝildo
  354-26 : hidraŭlika brako por alĝustigo de ŝildoklino
  354-27 : renversiĝa ŝirmilo
  354-28 : raŭpo
  354-29 : trirada ŝoserulilo
  354-30 : ŝirmotegmento
  354-31 : rulo
  354-32 : glata rulmantelo
  354-33 : ŝutmaŝino por ŝtonpistaĵo
  354-34 : ŝutoklapo
  354-35 : asfaltosterna maŝino
  354-36 : asfaltujo (akceptujo)
  354-37 : stirista sidilo
  354-38 : funkciiga pupitro
  354-39 : glatiga trabo
  354-40 : gudroŝpruca maŝino kun gudro- kaj bitumkuirilo
  354-41 : gudrokaldrono
  354-42 : movebla asfaltsekiga kaj -miksa maŝino
  354-43 : troga transportbendo
  354-44 : asfaltmiksa tamburo
  354-45 : volumenaĵlifto
  354-46 : dozado de volumenaĵo
  354-47 : enŝprucado de ligenzo*
  354-48 : elfluilo de miksasfalto
  354-49 : kversekco de ŝoseo
  354-50 : gazonbordero
  354-51 : kverklino
  354-52 : asfaltkovraĵo
  354-53 : substrato
  354-54 : kontraŭfrosta tavolo
  354-55 : drenbordero
  354-56 : drenilo
  354-57 : ŝoseranda defluilo
  354-58 : humkovraĵo

  355 : Vojkonstruado II


  355-01 -31 : konstruado de betonvojoj (konstruado de aŭtoŝoseoj)
  355-01 : ŝovŝelaĵa finatoro
  355-02 : transportita betono
  355-03 : alĝustigo de alteco
  355-04 : svingobrako
  355-05 : stirejo
  355-06 : baza framo
  355-07 : movmeĥanismo
  355-08 : dubelmetilo
  355-09 : streĉdrato
  355-10 : antaŭa nivelpalpilo
  355-11 : raŭpa boĝio
  355-12 : disebeniga ŝraŭbo
  355-13 : antaŭvanda ŝildo
  355-14 : vibroboteloj
  355-15 : ŝelaĵo kun premtrabo
  355-16 : kverglatiga trabo
  355-17 : malantaŭa nivelpalpilo
  355-18 : laŭlonga glatigilo
  355-19 : prilaborita betonkovraĵo
  355-20 : juntotranĉa maŝino
  355-21 : spronrado
  355-22 : alĝustigo de tranĉoprofundo
  355-23 : ŝirmokovrilo
  355-24 : diamanta tranĉodisko
  355-25 : gvidostango
  355-26 : radmovebla betonmiksilo
  355-27 : deponujo kaj pesilo
  355-28 : volumenaĵfrakcio
  355-29 : cementsilo
  355-30 : elflufunelo
  355-31 : transportveturilo

  Eble rilatitaj:

  bazx, ĉarpentx, kulturx, laborx, romanikx, ŝtupx, uzx, varmx,