fajro

*fajr/o

 1. Fizika-kemia fenomeno, ĉe kiu pro vigla oksigeniĝo de ia materialo produktiĝas lumo kaj varmo: ekbati fajron (Z) (per fajrilo); fari fajron (Z); ŝi ekbruligis sur la kameno gajan fajron (Z); ne ekzistas fumo sen fajro (Z); sen fajro ne brulas eĉ pajlo (Z); tro akra fajro estas sen daŭro (Z); esti kiel fajro kaj akvo (neakordigeblaj); dishaku ĝin kaj metu sur la lignon, sed fajron ne submetu (X); doni fajron al iu (por ekbruligi cigaredon).
 1. Materialo konsumiĝanta de fajro: forno, en kiu brulis fajro (Z); arbo, kiu ne donas frukton, estas dehakata kaj ĵetata en fajron (N); kiu komencis kuiri, ne forkuru de l' fajro (Z); riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas (Z); fali de la pato en la fajron (en ankoraŭ pli malbonan situacion); fajro de ĝojo (Z). [VIDU] fajroprenilo.
 1. Tia fenomeno, rigardata kiel rimedo de detruo: li pasis akvon kaj fajron (Z) (transvivis ĉiajn danĝerojn); pasi tra la fajro por iu (riski ĉion por li); (pf) ludi kun la fajro; li rigardis la fajron (brulegon), kiu ekflamis en la domo (Z); la greka fajro (incendia kemiaĵo, ne estingebla de akvo); venis fajro el la ĉielo kaj ekstermis ilin (X); iu, kiu trairigas sian filon tra fajro (X) (kiel viktimon); la dek ordonoj, kiujn la Eternulo diris el meze de la fajro (X); nia Dio estas fajro konsumanta (N); kondamni iun al la fajro (ŝtiparo); dezertigi per fajro kaj glavo (Z).
 1. Vigla lumo, simila al tiu de fajro: la fajroj de diamanto, de ruĝa vino; bengala fajro (speco de fajraĵo); fajro de Sankta Elmo (meteologia fenomeno, kaŭzata de atmosfera elektro).
 1. (f) Granda ardo, ekscito, fervoro: diskuti kun fajro; reblovi en iu la fajron de la venĝemo (Z); tio ĉi enblovos fajron en viajn vejnojn, se nenio alia vin plu entuziasmigas (Z); verŝi oleon sur fajron (B) (eksciti jam tre fortan pasion).
  flamigi, vervo.
 • fajra
  1. Konsumata de fajro: la internaĵo de Tero konsistas el fajra maso; fajrajn karbojn vi kolektos sur lia kapo (X).
  1. Havanta la aspekton, ecojn de fajro: subite aperis fajra ĉaro kaj fajraj ĉevaloj kaj Elija suprenflugis en la ĉielon (X); fajraj okuloj (Z); (f) fajra deziro (B).
   arda, flama.
 • fajre
  En fajra maniero: fajre paroli, ami; fajre brulaj liaj ĉirkaŭprenoj (Z).
 • fajri (ntr)
  Elĵeti fajron, konsumiĝi de fajro.
 • fajraĵo
  Arta fajro, konsistanta el raketoj, petardoj, bengalaj fajroj ks: li aĉetis raketojn, krakpizojn kaj plej diversajn fajraĵojn (Z).
  pirotekniko.
 • fajreco
  Viva ekscitiĝo.
 • fajrego
  Tre granda fajro.
  incendio.
 • fajrejo
  1. Loko, en kiu fajro brulas: la Eternulo, kies fajrejo estas en Jerusalem (X). [VIDU] fajrej-inaŭguro.
  1. Loko en forĝejo, en granda malnova ĉambro, en primitiva kabano, kie la fajro brulas.
 • *fajrero
  1. Tre malgranda parteto, elĵetita de brulanta korpo aŭ de batita siliko: el la fajraĵo restis fajrero, kiu faris brulon (Z); unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon (Z); (f) se eĉ unu fajrero da espero ie aliloke bruletas por vi [...] (Z); liaj okuloj ĵetis fajrerojn.
  1. Sparko.
 • fajreri (ntr)
  Brili per fajreroj: la brulanta pajlamaso fajreris en la vento; tio estas la artrito, kiu fajreras antaŭ miaj okuloj (Z).
 • fajreto
  Malgranda, malakra fajro.
 • fajrigi
  Ekbruligi.
 • fajrilo
  1. Ilo, konsistanta el silikŝtono kaj ŝtalpeco, kiujn oni interbatas, por estigi fajrerojn kaj tiel ekbruligi tindron, meĉon ktp: la fajreroj ekflugis el la fajrilo [...] (Z).
   alumeto.
  1. Skatoleto, kun mekanismo kiu, ĉe premo de butono, ekbruligas benzinan aŭ gasan flameton.
 • fajrujo
  1. Parto de forno, stovo aŭ kameno, destinita por enteni la fajron.
  1. Ujo, pelvo por la sama uzo.
 • fajrhaltiga
  Tia, ke ĝi baras la disvastiĝon de fajro: fajrhaltiga materio, pordo.
 • fajreltena (Z), fajrimuna
  [KEMIO] [TEKNIKOJ] Tia, ke ĝi povas rezisti kontraŭ la efiko de fajro: fajreltenaj kestoj (Z), potoj; fajrimuna materialo.
 • fajroloko
  Fajrejo: el la cindro de ĝiaj estingitaj fajrolokoj la patraj dioj releviĝu! (Z).
 • artfajro
  Spektaklo, konsistanta en la bruligo de artfajraĵoj.
 • artfajraĵo
  Eksplodaĵo, arte komponita, destinita krei belajn vidaĵojn en mallumo.
 • ĉielfajro
  Fulmo.
 • ĝojfajro
  Granda fajro, ekbruligita meze de placo, kiel signo de popola festo.
 • okulfajro
  Brilego de pasiaj okuloj: la viro, kies okulfajro penetras en ŝian koron (Z).
 • tendarfajro
  Fajro, bruligata de skoltoj meze de la tendaro, ofte loko de komunaj kantoj, dancoj ktp.

  fajro


  Esprimoj

  Ami plej kore, el la tuta koro, fajre.
  Atingi sian celon per fero kaj sango, per fajro kaj glavo.
  Diskuto kun fajro (pro miskompreno).
  Ili akordas kiel akvo kaj fajro.
  Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas.
  Ligno imuna kontraŭ la fajro.
  Ne ekzistas fumo sen fajro.
  Reaktivi la fajron, inciti la fajron.
  Reblovi en iu la fajron de l'venĝo.
  Ricevi fajrobapton.
  Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
  Trafi de Scilo al Ĥaribdo, el pluvo en riveron, el sitelo en barelon, el fajro sub flamon.
  Verŝi oleon sur fajron.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  artfajraĵo,artfajro,fajra,fajrargilo,fajraĵo,fajre,fajreco,fajrego,fajrej-inaŭguro,fajrejo,fajreltena,fajreltena,fajrelĵeta,fajrera efiko,fajrerado ,fajreri,fajrero,fajrestinga,fajrestingisto,fajreto,fajrhaltiga,fajri,fajrigi,fajrilo,fajrimuna,fajro,fajrobirdo,fajrobrigado,fajrocimo,fajrofungo,fajrohoko,fajrohundo,fajrokrado,fajroloko,fajropikilo,fajroplato,fajroprenilo,fajropunktoj,fajrorezista,fajrosoldato,fajrostango,fajroŝirmilo,fajroŝtono,fajrujo,lignofajro,okulfajro,tendarfajro,turnofajraĵo,ĉielfajro,ĝojfajro

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  AMO blinda, arda, fajra
  inkandeska
  stelo fajreranta
  ĉevalo arda, fajra

  ardi
  bruli
  detrui
  estingi
  flagri
  forĝi
  fumi
  hejti
  konsumiĝi

  alumeto: fajrilo, bastoneto por fajrigi
  ardo
  braĝo
  braĝujo
  brulaĵo
  cindro
  eksplodo
  elektra fajrero
  fervoro
  flamo
  forno
  fuelo
  fulgo
  fumo
  fumvoluto
  incendio
  kameno
  ligno
  lumo
  meĉo
  oksigeno
  oleo
  sparko
  stimulstango (fajrostango)
  varmo
  vervo
  voluto

  Ankaŭ vidu:

  armilo, blovi, bruli, estingi, fiziko, kuiri, militi, ruĝa, stelo, suno, varma

  Bildvortaro


  82-01 -04 : fajrobrigadejo
  82-01 : rulpordo; ŝutra pordo
  82-02 : brigadanejo; kazerno de brigadanoj
  82-03 : tuboturo; hosoturo; ekzercoturo
  82-04 : fajrosireno; alarmsireno
  82-05 : izola ŝirmvesto; kontraŭĥemiaĵa skafandro
  82-06 : ambulanco; savaŭto
  82-07 : ambulanca kuracistino
  82-08 : unufojuzaj gantoj; forĵetgantoj
  82-09 : savasistanto; ambulanca helpanto
  82-10 : senkonsciulo, akcidentito
  82-11 : kormasaĝo
  82-12 : spiriga masko; spiraparato
  82-13 : perfuzobotelo
  82-14 : sukursako; unuahelpa sako
  82-15 : sangopremomaniko; tensimezura brakbendo
  82-16 : pansada materialo; pansaĵo
  82-17 : okulolava botelo
  82-18 : sukura kofro
  82-19 : fajrobrigadano (20-26)
  82-20 -25 : ŝirmvestoj
  82-20 : fajrobrigada kasko kun nukŝirmilo
  82-21 : fajrobrigada jako kun rebrilaj strioj
  82-22 : savoŝnuro kun portilo
  82-23 : fajrobrigada pantalono
  82-24 : fajrobrigadaj ŝirmobotoj
  82-25 : sekurzono
  82-26 : oksigenbotelo; spirgasa botelo
  82-27 : brulanta domo; incendiiĝinta domo
  82-28 : fumnubo
  82-29 : rompita fenestrovitro
  82-30 : teleskopa turna eskalo
  82-31 : eskalkorbo; eskalplatformo
  82-32 : hidraŭla motoro
  82-33 : hokeskalo
  82-34 : fajrobrigadestro; operacestro
  82-35 : mantelefono; portebla telefono
  82-36 : fajrobrigada ŝirmovesto kun rebrilaj strioj
  82-37 : subtera hidranto
  82-38 : startubo
  82-39 : hidrantŝlosilo; turnilo de hidrantkrano
  82-40 : distribuilo
  82-41 : premdukto
  82-42 : estingotaĉmenta veturilo
  82-43 : blua avertlumilo intermita
  82-44 : signalkorno; sonavertilo; veturilsireno
  82-45 : kablotamburo
  82-46 : saltotuko en kesto
  82-47 : materialo por stratblokado
  82-48 : manlaboriloj
  82-49 : altpovuma ventolilo
  82-50 : savhakilo
  82-51 : ekipaĵveturilo
  82-52 : generatoro
  82-53 : hidraŭla pumpilo
  82-54 : enŝoveblaj ilar- kaj necesaĵkofroj
  82-55 : portebla signallumoj avertolampo
  82-56 : veturiltegmento
  82-57 : klapŝtupo
  82-58 : savogruo, teleskopgruo
  82-59 : gruobrako
  82-60 : levohoko
  82-61 : grustirejo
  82-62 : hidraŭla apogpiedo
  82-63 : flava turnoluma avertolampo
  82-64 : grandciterna kamiono
  82-65 : ŝaŭmkanono
  82-66 : fronta akvo- aŭ ŝaŭmoŝprucilo
  82-67 : manestingilo
  82-68 : kontrolmarko
  82-69 : sukursako; sukurtornistro
  82-70 : pansaĵorulaĵo; bandaĝrulaĵo
  82-71 : bandaĝtondilo
  82-72 : sterilpakitaj unufojaj injekciiloj
  82-73 : kompreso
  82-74 : medikamentbotelo
  82-75 : hidraŭla savtondilego kun disstreĉilo (76, 77)
  82-76 : hidraŭla aldukto
  82-77 : disstreĉeblaj tranĉovangoj
  82-78 : estingoŝalupo
  82-79 : enfiksebla lampo
  82-80 : premaerbotelo
  82-81 : spirmasko
  82-82 : nebulŝprucilo

  Iel rilatitaj:

  Sunx alumetx amx ardx armilx artx asbestx blovx braĝx brezx brilx brulx cindrx detrux domx eksplodx elektrx estingx fervorx ferx fizikx flagrx flamx fornx forĝx fuelx fulgx fumx hejtx incendix inkandeskx kamenx karbx konsumx kuirx lignx lokx lumx materialx meĉx militx oksigenx olex pordx ruĝfx sparkx stelx stimulx terx varmx vervx volutx