herbo

*herb/o

 1. [BOTANIKO] Planto, ĝenerale semplanto, kiu ne formas lignecajn, vintrorezistajn ŝosojn (malsame ol ekz. arboj kaj arbustoj), sed kiu estas pli-malpli mola kaj sukplena, kaj kies aeraj partoj ĉiujare renoviĝas: tritiko, terpomo, absinto, bazilio, kalendulo, plantago, gresoj estas herboj; unujaraj, plurjaraj herboj; en ekstertropikaj klimatoj la aeraj partoj de herboj ĉiuvintre ĝenerale forvelkas; malbona herbo froston ne timas (Z); medicina herbo (kuracherbo); vi manĝados herbojn de kampo (X); macojn kun maldolĉaj herboj (t.e. laktuko, kreno) ili manĝu (X).
  greno, greso, kano.
 1. [BOTANIKO] Kn de la poacoj (gramineoj), ekz. gazonplantoj: vi saltis kiel bovidino sur herbo (X); meze de verda herbo kreskis lekanto (Z); la herbo de la kampo (X); vojon batitan herbo ne kovras (Z); bone kreskas la herbo, sed ĉevalo jam mortis (Z); mi sekiĝas kiel herbo (X). SIN. greso.
  fojno, kano [VIDU] herbobedo, herbokampo.
 1. [BOTANIKO] (fm) Marihuano: herbisto (detala sakristo), herbulo (konsumanto).
 • Kristofora herbo
  Sp. de akteo (Actaea spicata).
 • herba
  Rilata al herbo.
 • herbaĉo
  Trudherbo.
 • herbaro, herbokovro
  Loko, kovrita de herbo: en tiu paca kampejo ŝi pasadis sur lanuga herbokovro (Z).
 • herbeca
  Havanta unu aŭ kelkajn el la ecoj de herbo.
 • *herbejo
  1. Loko, kie kreskas sovaĝaj aŭ kultivataj paŝtaj herboj: la herbejoj apudakvaj velkos (X); printempo eksonis super la kampoj kaj herbejoj (Z); Karonjo, kiu kuradis kun vi sur la florplena herbejo de via patro (Z) [VIDU] herbejreĝino.
  1. = gazon (ej)o.
 • herbero, herbeto
  Unu tigo de herbo: dronanto eĉ herbeton kaptas avide (Z).
 • herbicido
  [AGRIKULTURO] ĉia substanco, kiu mortigas trudherbojn.
 • *herboriĉa
  Kovrita de abunda herbo.
 • herbovora
  Nutranta sin ordinare per herboj.
 • aromherbo
  [KUIRARTO] Herbo, uzata por aromigi likvorojn, bombonojn, manĝaĵojn ks.
  spicherbo.
 • citronherbo
  [BOTANIKO] Sp. de cimbopogono (Cymbopogon citratus), herbo pli ol 2 m alta, citronodora, hejma en S Hindio kaj Srilanko, kultivata en tropikaj regionoj por esenco riĉa je citralo; tre uzata en la taja kuirarto.
  citronelo, meliso.
 • drogherbo (ark.) = kuracherbo.
 • hepatherbo
  Hepatiko 1.
 • hundherbo
  Elimo.
 • kanariherbo
  Kanaria falarido.
 • katherbo
  Nomo de pluraj sp-oj de florplantoj, kies odoro allogas katojn, precipe valeriano kaj katario.
 • kuracherbo
  [FARMACIO] Herbeca kuracplanto.
 • marherboj
  Plantoj herbosimilaj, kreskantaj en maro.
  algo, fuko, pozidonio, zostero.
 • mon (ero)herbo
  Tlaspo.
 • panherbo
  Greno.
 • pulmoherbo
  Pulmonario.
 • sapherbo
  Vd sapo.
 • sodherbo
  Kn de kelkaj salejaj plantoj (precipe salikornio kaj suedo), kies cindro, riĉa je sodo, iam estis uzata en la fabrikado de vitro kaj sapo.
 • skrofolherbo
  Skrofulario.
 • sojherbo
  Vd sojo.
 • spicherbo
  [KUIRARTO] Herbo, uzata por spici manĝaĵojn, aroma (ekz. ŝenoprazo, drakunkolo, pimpinelo, petroselo, timiano, bazilio, origano, majorano, satureo) aŭ ne (ekz. eruko).
  aromherbo.
 • ternigherbo
  Ptarmiko.
 • trudherbo
  Herbo, nature kreskanta en kulturata tero aŭ sur flegataj areoj (vojoj, placoj ks) kaj damaĝa al la kultivplantoj aŭ al tiuj areoj. SIN. herbaĉo.
 • vatherbo
  [BOTANIKO] Nomo de diversaj sp-oj de herboj el la fam. asklepiadacoj, kies semoj portas longajn silkecajn egretojn, ekz. Asclepias syriaca.
 • verukherbo
  Kelidonio.
 • vezikherbo
  Utrikulario.
 • vundoherbo
  Vundosaniga antilido.

  herbo


  Esprimoj

  Malbona herbo froston ne timas.
  Vojon batitan herbo ne kovras.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  (herb) , herbo, , , , , , , , , , , , herbeja , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto

  absinto
  agrimonio
  akileo
  algo
  aneto
  angiospermoj
  anizo
  astero
  atriplo
  cejano
  dalio
  dianto
  ekvizeto
  fabo
  falĉi
  filiko
  fleo
  fojno
  folio
  galanto
  geranio
  ginsengo
  greso (herbo)
  hedero
  herbario
  hiperiko
  kamomilo
  kanabo
  kano
  karvio
  kato
  konvalo
  kviko
  lapo
  lekanto
  lemno
  lento
  leontodo
  liliopsidoj
  lino
  lipo
  luzerno
  mento
  okzalo
  papavo
  papriko
  peonio
  petroselo
  pimento
  plantago
  planto
  poacoj ( gramineoj)
  poo
  rabarbo
  ranunkolo
  sarki
  stipo
  sunfloro ( helianto)
  trifolio
  tulipo
  tusilago
  unukotiledonoj ( liliopsidoj)
  urtiko
  violo

  Iel rilatitaj:

  Angelikx Sunx absintx abutilx adonidx adventicx agapantx agrimonix agropirx agrostemx agrostidx airx aizox ajugx akacix akantx akilex akorx aktex akvilegix alfx algx aliarix alismx alisx aliumx alkekengx alkemilx alokazix alopekurx alpinix altex ambrozix amix amofilx amomx anastatikx andropogonx androzacx anetx angiospermx angrekx anizx antenarix antilidx antoksantx antriskx anturix apatosaŭrx apix apocinx arabidopsx arabisx arenarix argemonx aristolokix arktex armerix armoracix artemizix arumx arunkx asfodelx asklepiadx asparagx asperulx aspidistrx asterx astilbx astragalx atriplx avenx azarx aŭbrietix aŭrikulx balotex balzaminx barbarex bazilix begonix bekabungx beladonx belisx bemerix betx bidentx biskutelx bistortx blitx boragx brasikx brizx bromelix bromusx brunelx buftalmx bupleŭrx butomx cejanx celerix centaŭrex centaŭrix centrantx cerastix cerefolix ciklamenx cikorix cikutx cimbalarix cimbidix cimbopogonx cimicifugx cinarx cinerarix cinodontx cinoglosx cinozurx ciperx cipripedix circex cirsix citronelx daktilisx dalix daturx daŭkx delfinix dermopterx diantx ebulx ekvizetx fabx falĉx filikx flex florx fojnx folix furaĝx galantx geranix ginsengx graminex gresx hederx heliantx herbarix hiperikx kamomilx kanabx kanx karvix katx konvalx kotiledonx kulturx kvikx lapx legomx lekantx lemnx lentx leontodx lilix linx lipx luzernx mentx okzalx papavx paprikx peonix petroselx pimentx plantagx plantx pox rabarbx ranunkolx sarkx spicx stipx trifolix tulipx tusilagx urtikx violx