azaro

[botaniko] G. (Asarum el aristolokiacoj) de malaltaj, plurjaraj herboj kun rizomo, el kiu kreskas longpetiolaj, kor- aŭ ren-formaj folioj k mallongpedunklaj floroj ekstere verdaj, interne malhelkoloraj; N-hemisfera, precipe Japania g. de ĉ. 70 sp-oj, kelkaj medicine uzataj.

Iel rilatitaj:

herbx medicinx