Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:

botaniko
G. (Agrostis el poacoj) de unu- k plur-jaraj herboj el la mezvarmaj regionoj k tropikaj montaroj; ĉ. 220 sp-oj, kelkaj (ekz. A. capillaris) utiligataj por gazonoj, aliaj (ekz. A. tenerrima) por ornamo.

Iel rilatitaj:

botanikx gazonx herbx ornamx pox