arabidopso

[botaniko] G. (Arabidopsis el brasikacoj) de 15-20 sp-oj de herboj el la N hemisfero k Afrikaj montaroj. Plej konata sp.: A. thaliana, unujara, kun blankaj floroj en apeksaj grapoloj k kun longa silikvo; tre uzata en plantgenetiko, precipe pro malmultaj kromosomoj (2n = 10) k mallonga kreskoperiodo (4-6 semajna).

Iel rilatitaj:

brasikx herbx