alismo

[ botaniko] G. (Alisma el alismacoj) de 9 sp-oj de plurjaraj, akvejaj herboj el la N hemisfero k Aŭstralio.
 • alismacoj
  Fam. (Alismataceae) el plurjaraj herbecaj marĉplantoj kun elbazaj folioj k regulaj, trinombraj floroj; 100 sp-oj el 14 g-oj, i.a. alismo k sagitario.
 • plantagalismo
  Sp. de alismo (A. plantago-aquatica) kun blankaj aŭ helruĝaj floroj en 2-3 vicoj da verticiloj sur ĝis 80 cm alta pedunklo; kreskas en marĉo aŭ malprofunda akvo. SIN. akvoplantago.

 • Esprimoj:  Kelkaj kunmetaĵoj:  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:  Rilatitaj vortoj:  Iel rilatitaj:

  akvx botanikx herbx