alpinio

[ botaniko] G. (Alpinia el zingibracoj) de altaj (1-5 m) plurjaraj herboj kun aroma rizomo; ĉ. 200 sp-oj el Azio k Oceanio, i.a. galango k la oficina alpinio (A. officinarum), el E k SE Azio, kies rizomo estas uzata por spicaĵo k medikamento; kelkaj sp-oj pororname kultivataj.

galango.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

aromx botanikx galangx herbx medikamentx ornamx rizomx spicx