hiperiko

hiperik/o (Z)

[BOTANIKO] G. (Hypericum el kluziacoj) de plantoj-plurjaraj herboj, arbustetoj, arbustoj kaj arboj-kun kontraŭe duopaj aŭ verticilaj, simplaj folioj, kiuj ĝenerale havas pli-malpli diafanajn esencglandojn kaj rezinecan sekrecion en glandoharoj, kaj kun flavaj, okulfrapaj, 5-petalaj, multstamenaj floroj; ĉ. 370 sp-oj el la mezvarmaj regionoj kaj tropikaj montaroj, pluraj pororname kultivataj (ekz. la kalika hiperiko, H. calyciuum) kaj kelkaj medicine uzataj (ekz. la trapunkta hiperiko, H. perforatum).

hiperiko


Iel rilatitaj:

herbx