antenario

[ botanik o] G. (Antennaria el asteracoj) de plurjaraj, dioik aj, ofte lanugaj herb oj kun malgrandaj kapituloj unuopaj aŭ en korimbo; 71 sp-oj el Eŭropo, Azio k Ameriko.

 • dioika antenario
  Sp. de antenario (A. dioica) kun lanugaj tigoj k floroj. SIN. katpiedo.

  Esprimoj:  Kelkaj kunmetaĵoj:  Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:  Rilatitaj vortoj:  Iel rilatitaj:

  antenarix botanikx dioikx herbx