[botaniko] G. (Aquilegia el ranunkolacoj) de plurjaraj herboj kun multabranĉa tigo k diverskoloraj floroj, kies kvin petaloj ĉebaze plilongiĝas per pli-malpli longaj, nektardonaj spronoj po unu; ĉ. 80 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la N hemisfero. SIN. aglofloro.

Iel rilatitaj:

aglx akvx florx herbx