amio

[ botaniko] G. (Ammi el apiacoj) de 3-4 sp-oj de unujaraj herboj el la Mediteranea regiono, Makaronezio k U Azio, ekz. A. majus k A. visnaga, ĉi tiu medicine uzata.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

Azix Makaronezix Mediteranex botanikx herbx medicinx