cerastio

cerasti/o

[ BOTANIKO] G. (Cerastium el kariofilacoj) de unu- k plur-jaraj herboj malgrandaj, ĝenerale vilaj, kun mallarĝaj, integraj folioj k kun kvinnombraj floroj, kies petaloj estas blankaj k duparte dividaj; subkosmopolita g. de ĉ. 100 sp-oj, kelkaj kultivataj en rokĝardenoj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx