bromuso

[ BOTANIKO] G. (Bromus el poacoj) de herboj unu- k plur-jaraj, kun spiketoj en simpla aŭ branĉa paniklo; ĉ. 100 sp-oj el la mezvarmaj regionoj; multaj sp-oj estas trudherboj dum aliaj gresoj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx