cimicifugo

cimicifug/o

[ BOTANIKO] G. (Cimicifuga el ranunkolacoj), tre parenca al akteo, de staraj, plurjaraj herboj kun duoble plume kunmetaj folioj k kun densaj longpedunklaj infloreskoj el multaj malgrandaj, blankaj floroj; 18 sp-oj, N-hemisferaj, kelkaj kultivataj por ornamo.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO aktex herbx ranunkolx