astilbo

[botaniko] G. (Astilbe el saksifragacoj) de plurjaraj herboj kun multegaj, malgrandaj floroj en pinta, kunmeta paniklo; 12 sp-oj el E Azio k NU Ameriko, pluraj por orname kultivataj.

Iel rilatitaj:

herbx ornamx