brasiko

 1. [ BOTANIKO] g. (brassica el brasikacoj) de unu-, du- k plur-jaraj herboj, kun floroj ĝenerale flavpetalaj, kun preskaŭ cilindra ovario apenaŭ pli dika ol la mallonga stiluso, k kun longaj, bekohavaj silikvoj enhavantaj rondajn semojn po pluraj; ĉ. 35 sp-oj el eŭropo, azio k la mediteranea regiono, kelkaj kultivataj kiel legomoj aŭ por oleo: legoma brasiko (b. oleracea), nigra brasiko (b. nigra), napo-brasiko (b. napus), rapo-brasiko (b. rapa).
  sinapo.
 1. [ AGRIKULTURO] ĉiu foli-, flor- aŭ tig- legomo aŭ furaĝplanto el la multaj kf-oj de la legoma brasiko aŭ de orientaj kf-oj de la rapo-brasiko.
  napo, rapo.
 • acida brasiko
  [ KUIRARTO] Dispecigita blanka brasiko, fermentigita.
  saŭrkraŭto.
 • blanka brasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la kapobrasiko kun blanka kapo.
 • Brusela brasiko
  [ BOTANIKO] [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la legoma brasiko (B. Oleracea gr. Gemmifera) kun longa tigo portanta multajn, preskaŭ globformajn burĝonojn, kapetojn utiligatajn kiel legomon. SIN. burĝonbrasiko.
 • ĉinia brasiko
  [BOTANIKO] [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la rapo-brasiko (B. rapa gr. Chinensis) hejma en ĉinio, jam de longe kultivata ankaŭ en subtropikaj regionoj, kun folioj ne formantaj kapon, manĝataj kiel legomo.
 • Italia brasiko
  Brokolo.
 • krispa brasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la senkapa brasiko, folio kun krispaj folioj, uzata kiel legomo aŭ por ornamo. SIN. sabeliko.
  ornama brasiko, senkapa brasiko.
 • legoma brasiko
  [BOTANIKO] Sp. de brasiko (B. oleracea) el marborda Eŭropo, unu- aŭ du-, kelkfoje plur-jara, multaforma, ĝardene kultivata.
  brokolo, Brusela brasiko, krispa brasiko, Savoja brasiko, senkapa brasiko, florbrasiko, kapobrasiko, tigobrasiko.
 • nigra brasiko
  [BOTANIKO] Sp. de brasiko (B. nigra) el Eŭropo k Azio, unujara, malmulte kultivata, kun semoj uzataj por produktado de manĝoleo.
 • ornama brasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de krispa brasiko kun ruĝaj, buntaj, pli-malpli entranĉaj folioj, uzata por ornamo.
 • Pekina brasiko
  [BOTANIKO] [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de rapo-brasiko (B. rapa gr. Pekinensis) el Azio, tre bongusta k pli digestebla ol la formoj de la ĝardena brasiko. SIN. pecajo.
 • pinta brasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la kapobrasiko kun pintforma kapo.
 • ruĝa brasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la kapobrasiko kun ruĝa kapo.
 • Savoja brasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la legoma brasiko (B. oleracea gr. Capitata 'var. sapauda') diferenca de la kapobrasiko pro okulfrape rete ripaj folioj.
 • senkapa brasiko
  [BOTANIKO] [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la legoma brasiko (B. oleracea gr. Acephala) kun alta tigo k disaj folioj ne formantaj kapon; pluraj kf-oj, kultivataj por furaĝo, pli malofte por legomo aŭ ornamo.
  krispa brasiko, medolbrasiko, ornama brasiko.
 • brasikacoj
  [BOTANIKO] Fam. (Brassicaceae, SIN. Cruciferae) de dukotiledonaj plantoj (precipe herboj), kies florojn karakterizas kvar liberaj sepaloj, kvar liberaj krucaranĝaj petaloj, 6 stamenoj, el kiuj du pli malgrandaj, k silikvo; ĉ. 3 000 sp-oj el 390 g-oj i.a. brasiko, aliso, drabo, eruko, hesperido, iberiso, kreso, lunario, rafano, sinapo. SIN. kruciferoj.
 • brasikata acido
  Organika acido, C22H42O2, troviĝanta i.a. en rapoleo.
 • arbobrasiko
  [AGRIKULTURO] Kf. de senkapa brasiko, aspektanta kiel eta arbo.
 • burĝonbrasiko
  [BOTANIKO] [AGRIKULTURO] Brusela brasiko.
 • florbrasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la legoma brasiko (B. oleracea gr. Botrytis), kun manĝebla, firma, blanka infloresko.
 • folibrasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la senkapa brasiko, kultivata por folioj precipe uzataj kiel furaĝo.
  krispa brasiko.
 • furaĝbrasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Brasiko 2, kultivata por furaĝo.
 • ĝardenbrasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Brasiko 2, kultivata kiel foli-, tig- aŭ flor-legomo, por saŭrkraŭto aŭ por ornamo, ekz. florbrasiko, kapobrasiko, burĝonbrasiko.
 • kapobrasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la legoma brasiko (B. oleracea gr. capitata 'var. capitata') kun glob- aŭ kor-forma, firma burĝonego utiligata kiel legomo; ĝi inkludas diversajn kf-ojn: blanka, ruĝa, pinta brasiko.
 • marbrasiko
  Mara krambo.
 • medolbrasiko
  [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la senkapa brasiko, kies alta k dika tigo enhavas karnan, manĝeblan medolon.
 • napo-brasiko
  [BOTANIKO] SP. DE BRASIKO 1 (B. NAPUS). SIN. NAPO 1. [VIDU] brasiknapo.
 • palmobrasiko
  [AGRIKULTURO] Kf. de senkapa brasiko, aspektanta kiel eta palmo.
 • rapo-brasiko
  [BOTANIKO] Sp. de brasiko 1 (B. rapa) kun pluraj kf-oj: gr. Rapifera (rapo 2), gr. Chinensis (Cinia brasiko) k gr. Pekinensis (Pekina brasiko).
 • tigobrasiko
  [BOTANIKO] [AGRIKULTURO] (kn) Kf. de la legoma brasiko (B. oleracea gr. Gongylodes) kun mallonga karneca tigo tuberiĝanta iom super la grundo, manĝata kiel legomo.
  brasiko

  brasiko


  Iel rilatitaj:

  AGRIKULTURO BOTANIKO Bruselx KUIRARTO alisx arabidopsx arabisx armoracix aŭbrietix brokolx florx herbx legomx napx rapx sabelikx saŭrkraŭtx sinapx