dianto

diant/o (2)

[BOTANIKO] G. (Dianthus el kariofilacoj) de plantoj-du- k plur-jaraj herboj k arbustetoj -, kies unuopaj aŭ ariĝintaj floroj havas 5-sepalan, tubforman kalikon, kromkalikon el 2 aŭ pli ol 2 brakteoj k korolon el 5 grandaj, liberaj, ofte okulfrape koloraj petaloj; ĉ. 300 sp-oj precipe el Eŭropo k Azio, multaj ĝardene kultivataj.
 • barba dianto
  Sp. de dianto (D. barbatus), el Eŭropaj montaroj.
 • ĉinia dianto
  Sp. de dianto (D. chinensis), el ĉinio, kun multaj kf-oj.
 • pluma dianto
  Sp. de dianto (D. plumarius) el C Eŭropo.
  sileno.
 • kariofildianto
  Sp. de dianto (D. caryophyllus), el Mediteranea Eŭropo, jam de jarcentoj kultivata kiel multaj kf-oj kun spice odoraj, plenaj floroj de diversaj koloroj.

  dianto


  Iel rilatitaj:

  florx herbx