cinogloso

cinoglos/o

[ BOTANIKO] G. (Cynoglossum el boragacoj) de unu- k precipe du- k plur-jaraj herboj pli-malpli haraj, kun skorpioida cumo, kies floroj havas cilindran korolon kun gorĝo portanta 5 elstarajn nektarujojn; kosmopolita g. de ĉ. 75 sp-oj.
 • oficina cinogloso
  Sp. de cinogloso (C. officinale), Eŭropa, dujara, pasintece medicine uzata. SIN. hundo· lango.
  cinogloso

  cinogloso


  Iel rilatitaj:

  BOTANIKO boragx herbx hundx langx