bidento

[ BOTANIKO] G. (Bideus el asteracoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun kontraŭe duopaj folioj, flavaj aŭ blankaj floroj k plataj akenoj, sur ĉi kiuj sidas dikaj haroj po 2-6; kosmopolita g. de ĉ. 240 sp-oj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx