aizoo

[ botaniko] G. (Aizoon el aizoacoj) de 11 sp-oj de plurjaraj herboj el Afriko, SU Azio k S Hispanio.
aizoacoj
Fam. (Aizoaceae) de dukotilendonaj plantoj plejparte sukulentaj herboj, sed ankaŭ arbustetoj k tufarbustoj; precipe S Afrika fam. de ĉ. 1 850 sp-oj el ĉ. 128 g-oj, i.a. aizoo, litopso, mezembrianto k tetragonio.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

botanikx herbx litopsx mezembriantx tetragonix