butomo

[ BOTANIKO] g. (butomus el butomacoj) de nur unu sp. (b. umbellatus), plurjara herbo longaj (preskaŭ m), mallarĝaj folioj kun 3-nombraj, helruĝaj floroj umbelsimila infloresko sur pli ol 1 m longa pedunklo; hejma mezvarmaj eŭropo k azio, naturigita en n ameriko, marĉeja, ofte kultivata por ornamo.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx