tusilago

tusilag/o

[BOTANIKO] G. (Tussilago el asteracoj) de nur unu sp. (T. farfara), plurjara herbo kun rozeto el ronde korformaj, malsupraflanke blankaj folioj, aperantaj post la florado de flavaj, unuopaj kapituloj sur skvama kaj laneca tigo; hejma en Eŭropo, N Afriko kaj U kaj C Azio, pororname kultivata, medicine uzata (antitusa). SIN. azenpiedo, ĉevalpiedo.

tusilago


Iel rilatitaj:

florx herbx legomx