Suno

Sun/o


[ASTRONOMIO] La astro, stelo, ĉirkaŭ kiu orbitas Tero kaj aliaj komponantoj de nia planedara sistemo: ŝajna diametro de Suno; rotacio de Suno; la makuloj de Suno. [VIDU] fotosfero, kromosfero, protuberanco, korono, sunmakuloj.
 • * suno
  1. Tiu astro, tradicie rigardata kiel rondiranta ĉirkaŭ Tero kaj nutranta ĝin per sia lumo kaj varmo: la klara suno de Dio lumis (Z); tra la nebulo oni ne vidis plu la sunon (Z); leviĝi kun la suno (Z); ankaŭ al ni la suno eklumos (Z); sub la suno (sur la tero); ekzistas nenio nova sub la suno (X); mi estas la plej feliĉa homo sub la suno (Z); tio estas mia loko sub la suno; de la sunleviĝo ĝis la sunsubiro (X) (de oriento ĝis okcidento).
  1. Radioj de tiu astro, rigardataj kiel apartaĵo de loko sur la tero: mi salutas vin, suno patrolanda! (Z); la lando de la Leviĝanta suno (Japanio); promeni ĉe brila suno; varmigi sin en la suno (Z); ne kuru en la suno; sin bani en la suno; havi la sunon rekte en la okuloj; sunbano, sunbruno, sunfrapo. [VIDU] suneja, sunenergio, sungeneratoro, sunkolektilo.
  1. (evi) = planedohava stelo.
  1. Piroteknikaĵo, kiu turniĝante ĵetas fajrerojn en ĉiu direkto ĉirkaŭ si.
 • Suna
  Rilata al Suno: la Suna disko, temperaturo, sistemo (SIN. Sunsistemo); [ASTRONOMIO] Suna konstanto (Vd konstanto), ciklo (la dekunujara periodo inter du maksimumoj de la Suna aktiveco), vento (daŭra elfluo de joniĝinta gaso el la Suna korono); la Sunaj radioj; Suna flamiĝo (subita, kelkminuta brilo de regiono de la Suna surfaco, apud Sunmakuloj); Suna tempo.
 • suna
  Lumigata aŭ varmigata de la suno: la suna flanko de domo, monto.
 • sunas (ntr)
  Brilas suno.
 • sunumi (tr)
  Elmeti al la sunradioj: sunumi al si la krurojn; sunumi malsanulon; teraso kun sunumejo.
 • sensuna
  Ne prilumata de la suno: sensuna vetero, ĉambro.

  Suno


  Esprimoj

  Aŭroras nova epoko.
  Brunigi al si la haŭton ĉe la suno.
  De la sunleviĝo ĝis la sunsubiro (de oriento ĝis okcidento).
  Diurno (la diurna movo de la tero).
  Eklipso de suno (parta, totala, ringa).
  En la momento de sunsubiro.
  Estas nenio nova sub la suno.
  Flanke de sunleviĝo.
  Havi la sunon rekte en la okuloj.
  Kiam komencos tagiĝi.
  Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
  Krepusko (matena kaj vespera).
  La akurateco, kun kiu la suno leviĝas matene.
  La disko de la suno.
  La radioj de la suno preskaŭ blindigis lin.
  La suno brilis sur lin tra inter la branĉoj.
  La suno bronzas la haŭton.
  La suno jam falas.
  La suno komencis subiĝi.
  La suno ne palpebrumigas min.
  La suno ĵetis oblikve siajn radiojn.
  La sunsubiro sub la maron.
  Leviĝas la suno.
  Pejzaĝo baniĝanta en la brilo de la suno.
  Sin bani en la suno.
  Sin rosti sur la plaĝo.
  Suno estas baldaŭ subironta.
  Sunumi al si la krurojn.
  Teraso kun sunumejo.
  Varmigi sin sub la suno.

  Kelkaj kunmetaĵoj

  suna konstanto,sunaj makuloj,sunbani,sunbrulo,sunbruno,sunenergio,sunflanko,sunfloro,sunfrapo,sungeneratoro,sunhorloĝo,sunkasko,sunkemio,sunkolektilo,sunleviĝo,sunlumo,sunmakuloj,sunokulvitroj,sunperko,sunradio,sunroso,sunsistemo,sunsubiro,sunterapio,sunĉelo

  Vortoj uzitaj en la sama kunteksto

  astro
  aŭreolo
  aŭroro boreala
  brilas
  ciklo
  eklipso
  fotosfero
  haloo
  helianto
  insolacio (= sunfrapo)
  korono
  kromosfero
  matenruĝo
  orbito
  pigmento
  planedoj
  protuberanco
  radioj
  sensuna vetero
  stelo
  tago; nokto
  temperaturo
  tero
  varma
  vetero

  Ankaŭ vidu:

  astronomio., meteorologio, nokto, religio, tago, tero, vetero

  Eble rilatitaj:

  afelix, aktinx, anthelix, apsidx, astronomix, banx, bronzx, brunx, ĉielx, fajrx, florx, haŭtx, herbx, horloĝx, jarx, kalendarx, levx, Lunx, meteorologix, momentx, mondx, nordx, okcidentx, orientx, ruĝx, sudx, turnx, vesperx,