galanto

galant/o (2)

[BOTANIKO] G. (Galanthus el amarilidacoj) de plurjaraj herboj kun ovoida bulbo, el kiu kreskas du folioj kaj unu pedunklo, kiu portas blankan, pendan floron, kies 3 petaloj havas verdajn makulojn po unu; 12 sp-oj el Eŭropo kaj SU Azio.
  • neĝa galanto
    Sp. de galanto (G. nivalis) kun liniformaj, supraflanke unusulkaj folioj, pororname kultivata. SIN. neĝborulo.

    galanto


    Iel rilatitaj:

    afablx bonx borx florx herbx