balzamino

[botaniko] 1 (ark.) Alia nomo (Balsamina, nomenklature ne legitima) de impatiento.
  1. Sp. de impatiento (Impatiens balsamina), unujara herbo, el Hindio k SE Azio, kultivata en multaj landoj, i.a. en Eŭropa. SIN. netuŝumino 1.
  • balzaminacoj
    Fam. (Balsaminaceae) de dukotiledonaj herboj el Eŭropa, Azio, Afriko k N k C Ameriko; ĉ. 850 sp-oj el 2 g-oj, i.a. impatiento.

    Iel rilatitaj:

    herbx impatientx tuŝx