1. [botaniko] G. (Agropyron el poacoj) de plurjaraj herboj kun spiko el spiketoj unuopaj sur ĉiu nodo de la akso; ĉ. 15 sp-oj el la mezvarmaj regionoj.
  1. [botaniko] (ark.) = elitrigio k parencaj g-oj.

Iel rilatitaj:

elitrigix florx herbx pox