begonio

[ BOTANIKO] G. (Begonia el begoniacoj) de dioikaj herboj k arbustoj kun ĝenerale alternaj, dustipulaj folioj k kun cumoj el blankaj, rozaj, ruĝaj, flavaj aŭ oranĝaj floroj; tropika k subtropika, precipe Amerika g. de ĉ. 900 sp-oj, multaj subvitre k ĉambre kultivataj.
begonio

begonio


Iel rilatitaj:

BOTANIKO arbustx florx herbx