biskutelo

[ BOTANIKO] G. (Biscutella el brasikacoj) de ĉ. 40 sp-oj de unu- k plur-jaraj herboj el Eŭropo, N Afriko k SU Azio, kun flavaj floroj k plataj, okulvitroformaj silikvoj.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx