arkteo

[botaniko] G. (Arctium el asteracoj) de fortikaj, du- k plur-jaraj herboj, kun longpetiolaj, longe korformaj bazfolioj k kun branĉiĝanta infloresko, kies multaj, preskaŭ globaj kapituloj facile alkroĉiĝas al vestaĵoj pro hokformaj brakteoj; 11 sp-oj el Eŭropo, Azio k N Afriko, el kiuj lapo.

Iel rilatitaj:

arktix asterx herbx lapx