arenario

[botaniko] G. (Arenaria el kariofilacoj) de malaltaj, unu- aŭ plur-jaraj herboj kun ĝenerale blankaj floroj k kun ovoidaj kapsuloj postdehiske sesdentaj; ĉ. 150 sp-oj el la N hemisfero, pluraj multe uzataj en rokĝardenoj.

Iel rilatitaj:

herbx kariofilx