fleo

fle/o

[BOTANIKO] G. (Phleum el poacoj) de unu- kaj plur-jaraj herboj kun unufloraj spiketoj en infloresko (cilindra spiko aŭ spikforma paniklo) simila al ratvosto; ĉ. 15 sp-oj el la mezvarmaj regionoj.
  • herbeja fleo
    Sp. de fleo (P. pratense) uzata kiel furaĝo.

    fleo


    Iel rilatitaj:

    herbx