delfinio

delfini/o

[ BOTANIKO] G. (Delphinium el ranunkolacoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun mane lobaj aŭ kvazaŭdividaj folioj k kun blankaj aŭ okulfrape koloraj, neregulaj floroj unuspronaj; precipe N-hemisfera g. de ĉ. 320 sp-oj, multaj pororname kultivataj. SIN. alaŭdo· sprono, kavalirsprono.
konsolido.
delfinio

delfinio


Iel rilatitaj:

BOTANIKO florx herbx konsolidx ranunkolx spronx