aliario

[ botaniko] G. (Alliaria el brasikacoj), parenca al sizimbrio, de herboj, kies folioj frotate eligas odoron de ajlo; 2 sp-oj el Eŭropo k U Azio, i.a. la oficina aliario (A. petiolata, SIN. A. officinalis), el Eŭropo, medicine uzata.

sizimbrio.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

ajlx botanikx herbx medicinx sizimbrix