konvalo

*konval/o

[BOTANIKO] G. (Convallaria el konvalacoj) de 3 sp-oj el la N hemisfero; plej konata sp.: C. majalis, plurjara herbo kun rizomo, kun glataj, integraj, paralelripaj folioj, kun unuflanka grapolo el trinombraj, kloŝformaj, blankaj, forte bonodoraj floroj kaj kun ruĝaj beroj; hejma en la mezvarmaj regionoj de Eŭropo, naturigita en N Ameriko; venena, medicine uzata. SIN. majfloro.

konvalo


Iel rilatitaj:

aspidistrx florx herbx