[ botaniko] G. (Adonis el ranunkolacoj) de unu- k plur-jaraj herboj kun duoble plume fajne dividaj folioj, la unujaraj sp-oj kun ruĝaj floroj, la plurjaraj kun flavaj; 26 sp-oj el Eŭropo, Azio k N Afriko, kelkaj ĝardene kultivataj, ekz.:

 • somera adonido
  Speco (A. aestivalis), unujara.
 • aŭtuna adonido
  Speco (A. annua, SIN. A. aŭtumnalis), unujara.
 • printempa adonido
  Speco (A. vernalis), plurjara.

 • Iel rilatitaj:

  botanikx florx herbx ranunkolx ĝardenx