cinerario

cinerari/o

  1. [ BOTANIKO] Hibrido (Pericallis x hybrida el asteracoj), plurjara herbo kun longpetiolaj, larĝe korformaj, pli-malpli lobaj folioj k kun multaj kapituloj el langetfloroj purpure rozaj ĉe la ĉirkaŭo, pli malhelkoloraj aŭ flavaj ĉe la centro; multaj kf-oj subvitre kultivataj kiel unujaraj potplantoj.
    senecio.
  1. [BOTANIKO] G. (Cineraria el asteracoj), tre parenca al senecio, de ĉ. 30 sp-oj el SU Arabio, tropika k S Afriko k Madagaskaro.


Iel rilatitaj:

BOTANIKO asterx herbx hibridx senecix