cikuto

cikut/o (1)

 1. [ BOTANIKO] G. (Cicuta el apiacoj) de 8 sp-oj de N-hemisferaj herboj, i.a. la tre venena akvocikuto.
 1. [HISTORIO] Veneno, kiun la Atenanoj tiris el cikuto k konio, k kiun ili trinkigis al la mortkondamnitoj.
 • fetora cikuto
  Akvocikuto.
 • granda cikuto
  Makula konio.
 • malgranda cikuto
  Etuzo.
  konio.
 • akvocikuto
  [BOTANIKO] Sp. de cikuto (C. virosa) plurjara, kun dika, kava radiko, kun ĉ. 1 m alta, kava tigo, kun 2-3-oble plume dividaj folioj k kun blankaj floroj; hejma en la mezvarmaj regionoj de Eŭropo k Azio, ĉe lagoj k riveroj; treege venena.
  cikuto

  cikuto


  Iel rilatitaj:

  Atenx BOTANIKO apix etuzx herbx konix legomx venenx