ajugo

[ botaniko] G. (Ajuga el lamiacoj) de plurjaraj herboj kun kruce kontraŭe duopaj folioj k kun ŝajnverticiloj el akselaj floroj sidaj aŭ preskaŭ sidaj; ĉ. 50 sp-oj el la mezvarmaj regionoj de la Malnova Mondo, kelkaj ĝardene kultivataj.

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

botanikx herbx ĝardenx