baloteo

[botaniko] G. (Ballota el lamiacoj) de plurjaraj, vilaj herboj kun purpuretaj aŭ blankaj floroj en akselaj ŝajnverticiloj k kun kaliko havanta 5 (malofte 10) alenpintajn dentojn; ĉ. 35 sp-oj, el la Mediteranea regiono, Eŭropo k U Azio, i.a. la nigra baloteo (B. nigra), medicine uzata.

Iel rilatitaj:

herbx lamix medicinx