circeo

circe/o

[ BOTANIKO] G. (Circaea el onagracoj) de plurjaraj herboj kun subteraj stolonoj, kun staraj tigoj, kun petiolaj, ovalaj folioj, kun malgrandaj, blankaj aŭ rozetaj floroj k kun fruktoj, kiuj surhavas hokformajn dornetojn alkroĉiĝantajn al bestoj; 7 sp-oj el la N hemisfero.

Iel rilatitaj:

BOTANIKO herbx