akoro

[ botaniko] G. (Acorus el akoracoj) de plurjaraj herboj kun horizontala rizomo, klingoformaj folioj, mallarĝa spadiko k foliforma spato: 2 sp-oj, N-hemisferaj, humidejaj, por orname kultivataj, i.a. kalam-akoro (A. calamus).

Esprimoj:Kelkaj kunmetaĵoj:Vortoj uzitaj en la sama ĉirkaŭkunteksto:Rilatitaj vortoj:Iel rilatitaj:

arumx botanikx herbx ornamx